Monday, 25 February 2019

2019 - 20 അധ്യായന വർഷത്തെ അദ്ധ്യാപകരുടെ റവന്യൂ ജില്ലാ തല ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

sanskrit scholarship- approved list

ARABIC ACADEMIC COMPLEXPSC VERIFICATIONപ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2019 ജനുവരി മാസത്തെ expenditure statement data പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്‌കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ 27 / 02 / 2019  ബുധനാഴ്‌ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മാണിക്കുകം data entry പൂർത്തിയാകേണ്ടതാണ്

 
Expenditure Statement Pending List January 2019     
 
Sl.NoOffice CodeOffice Name113505CHERUKUNNU MUSLIM LPS213510EDANAD WEST LPS-


313529MADAYIKAVU A.L.P.S413530MATTOOL A.L.P.S513545MADAYI SOUTH L.P.S613546MIM LPS MATTOOL713560LFUP SCHOOL MATTOOL813567EDAMANA UP SCHOOL913563G.U.P.S PURACHERY1013513G.L.P.S CHERUKUNNU SOUTH1113514G.L.P.S CHERUTHAZHAM SOUTH1213516G.L.P.S KARAYAD1313525G.W.L.P.S MADAKKARA
Thursday, 21 February 2019

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2018-19 മേളകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച ഹൈ സ്കൂൾ ആയിട്ടു തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് .
 ശാസ്ത്രമേള 
1.GHSS KOTTILA 
2. GHSS KUNHIMANGALAM
3.GBHSS CHERUKUNNU
ഗണിതശാസ്ത്രമേള 
1.GHSS KUNHIMANGALAM
2.GGHSS MADAYI
3.GHSS CHERUTHAZHAM
സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര മേള 
1.PUTHIYANGADI JAMA-ATH HIGHSCHOOL
2.GHSS KUNHIMANGALAM
3.GGVHSS CHERUKUNNU

പ്രധാനാധ്യാപകർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു .പി തലത്തിലെ മികച്ച ക്ലബ്ബ്കൾ 
MATHS-KANNAPURAM EAST UPS
SCIENCE-VENGARA MAPPILA UPS
SOCIAL SCIENCE-MUPS MATTUL

SURVEY OF HI-TECH LAB IN PRIMARY SCHOOLS

Monday, 18 February 2019

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 20/02/2019 ബുധനാഴ്‌ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് എ ഇ ഒ ഓഫീസിൽ ചേരുന്നതാണ് .എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത് തന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കടുക്കേണ്ടതാണ്.
 20/02/2019 ബുധനാഴ്‌ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നടത്താനിരുന്ന LSS/USS ഇൻവിജിലേറ്റർമാരുടെ പരിശീലനം അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 10 മണിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രെദ്ധിക്കുക
എ  ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല 

LSS/USS EXAMINATION DUTY FOR CHIEF,DEPUTY CHIEF,ASSISTANT EXAMINERS

LIST OF INVIGILATORS FOR LSS&USS EXAMINATION............................CLICK HERE
പ്രധാനാധ്യാപകർ ഇൻവിജിലേറ്റർസ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരെ അറിയിക്കേണ്ടതും 20/02/19 നു രാവിലെ  10 മണിക്ക് എഇഒ ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ട നിർദേശം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

Friday, 15 February 2019

LSS/USS MODEL EXAM URGENT

19/02/19 LSS/USS മോഡൽ പരീക്ഷ ,പരീക്ഷാർത്ഥികൾ ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്.QUESTION PAPER പ്രധാനാധ്യാപകര്ക്ക് മെയിൽ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

PENSION CIRCULAR & LETTER

PTCM SENIORITY LIST-REG - Vrry Urgent


Wednesday, 13 February 2019

BIODIVERSITY PARK - FUND ALLOTTED

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ സ്പെഷ്യൽ TSB യിലേക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.ട്രഷറി യിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിച്ച് 28/02/2019 നു മുൻപായി ധനവിനിയോഗ പത്രം  KFC ഫോം 44 ൽ തന്നെ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
KFC FORM 44.......................Click Here

Tuesday, 12 February 2019

PROPERTY STATEMENT

എല്ലാ ഗവ / എയ്‌ഡഡ്‌ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും 2018 ലെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മൻറ് 15/02/2019 നകം നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ,കൂടാതെ താങ്കളുടെ സ്‌കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശേഖരിച്ച് സ്‌കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 

സ്‌റ്റെപ്സ് ഉപജില്ലാതല വിജയികൾ

1.തൃഷ .കെ .വി - GCUPS KUNHIMANGALAM(Gen)
2.ശ്രീഹരി.ഇ .വി.- KADANNAPPALLY UPS(Gen)
3 .ശ്രീനന്ദ .എം - GGVHSS CHERUKUNNU.(SC)


GAIN P F URGENT

കെ എ എസ് ഇ പി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട  printouts സമർപ്പിക്കാത്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ   13 / 02 / 2019  ന് രാവിലെ 11  മണിക്കകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 11 February 2019

TEXT BOOK URGENT

  2018 -19  ഒന്നും രണ്ടും  മൂന്നും  വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സൊസൈറ്റി-
കളിൽ ലഭിച്ചതിന്റെ എണ്ണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ  രേഖപ്പെടുത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Thursday, 7 February 2019

H M PROMOTION

 2019 -20  ഗവ:പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകതസ്തികയിലേക്ക് 
ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിന് അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ 
നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം (2 കോപ്പി )
12 / 02 / 2019 നു മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
HM PROMOTION CIRCULAR&PROFORMA 
 

പ്രീ പ്രൈമറി വിവരശേഖരണം - അടിയന്തിരം

പ്രീപ്രൈമറി സ്കൂളുകളെ  സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരം ഇനിയും സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത excel proforma ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് മുൻപായി ഇ മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു..ആയതിൻറെ printout ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് .
 excel proforma-click here

Wednesday, 6 February 2019

IED RENEWAL- AMOUNT CREDITED

2019 വർഷത്തെ 2 മുതൽ 8 വരെ പഠിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്‌ത ലിസ്റ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു ഇ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളെ വിവരം അറിയിച്ച് ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം തുക അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വിവരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .കാലതാമസം പാടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
 LIST OF RENEWAL STUDENTS....Click Here

RIESI-ENGLISH COURSE

LETTER..........................Click Here
താത്പര്യമുള്ള അധ്യാപകരുടെ പേര് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം .

യു പി സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

 യു പി സ്കൂളുകളിലെ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ,ഗണിത ക്ലബ്ബ് ,സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർ ,ആയതു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
                             എ ഇ ഓ മാടായി .

Tuesday, 5 February 2019

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2012-2013 വർഷം മുതൽ സർക്കാർ എയ്‌ഡഡ്‌ സ്കൂളുകളിൽ നിയമിതരായ അധ്യാപകരിൽ കെ ടെറ്റ് യോഗ്യത ലഭ്യമായതും ,അല്ലാത്തതുമായ അധ്യാപകരുടെ വിവരം നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ ഇന്ന്  (05/02/2019) ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കകം ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .ബാധകമല്ലാത്തവർ ശൂന്യ റിപ്പോർട്ട് നൽകണം
PROFORMA .......click here

Monday, 4 February 2019

ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് ചേർക്കാത്ത സ്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു .ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കകം ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് പുതിയ സോഫ്ട്‍വെയറിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.
school list  

Friday, 1 February 2019

TEXT BOOK URGENT

NOONMEAL URGENT

 ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി-  ജനുവരി മാസത്തെ ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് 04 / 02 / 2019 നു മുൻപായി മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും  പുതിയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് . എങ്കിൽ മാത്രമേ 05/ 02 / 2019 നു  ഇന്റൻഡ്  പാസ്സാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ .