ആഗസ്റ്റ്‌-2 ന് മാറ്റിവെച്ച ക്ളസ്റ്റർ പരിശീലനം ആഗസ്റ്റ്‌-16 ന് (ശനി) നടക്കുമെന്ന് ബി.പി.ഒ അറിയിച്ചു. സ്ഥലം, വിഷയം, ബാച്ച് എന്നിവയിൽ മാറ്റമില്ല

Monday, 1 September 2014

Onam: Special Rice - Circular

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 2014 ലെ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് 5 കി.ഗ്രാം വീതം സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ഉത്തരവായി. സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം സപ്തംബർ 5 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം. സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് സർക്കുലർ കാണുക 

Sunday, 31 August 2014

Teacher Text -മൂന്ന്,നാല് യൂനിറ്റുകൾ download ചെയ്യാം..

ഒന്ന്,മൂന്ന്,അഞ്ച്,ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിലെ Teacher Text മൂന്ന്,നാല്  യൂനിറ്റുകൾ ഇവിടെ നിന്നും download ചെയ്യാം..

Saturday, 30 August 2014

പാചകതൊഴിലാളികൾക്ക് ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ചു

സ്കൂളിലെ പാചകതൊഴിലാളികൾക്കും സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തോടനുബന്ധിച്ച് പി.ടി.എ നടത്തുന്ന പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി.
  

ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 2015-16

ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 2015-16 തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി സ്കൂളുകൾക്കുള്ള പ്രഫോർമ ഇ-മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സപ്തംബർ 3 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

വികലാംഗരായ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം

  സ്കൂളുകളിലെ വികലാംഗരായ അദ്ധ്യാപക/അനദ്ധ്യപക ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിൽ സപ്തംബർ 3 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള ജീവനക്കാർ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ ശൂന്യ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

Teachers Day - Prime Minister's Address

  അദ്ധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബഹുമാന പ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ അഭിസംബോധനചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ റുടെ 'അഭ്യർത്ഥന' ഇ-മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ക്കൂൾ മാനേജർ, പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട്,  മറ്റ് സാമൂഹ്യ സാംസ്ക്കാരിക സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവർക്ക് ആയതിന്റെ പകർപ്പ് നൽകുകയോ വിവരം അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പ്രധാനദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2014-15 വർഷത്തെ രണ്ടാംഘട്ട പാഠപുസ്തക ഇന്റന്റ് എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി ആഗസ്റ്റ്‌ 31 വരെ നീട്ടി.

Friday, 29 August 2014

Teachers Day - Prime Minister's Address

  അദ്ധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബഹുമാന പ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ അഭിസംബോധനചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു.  
നിർദ്ദേശങ്ങൾ....

വിദ്യാരംഗം: വായനാകൂട്ടായ്മ സപ്തംബർ 20 ലേക്ക് മാറ്റി

  മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ (ആഗസ്റ്റ്‌ 30)
നടത്താനിരുന്ന അദ്ധ്യാപകരുടെ വായനാകൂട്ടായ്മ (കഥകൾ) സപ്തംബർ 20 ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതായി കണ്‍വീനർ അറിയിച്ചു.

Thursday, 28 August 2014

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2014-15 വർഷത്തെ IEDC Fresh വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി SBT ൽ അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങി ആഗസ്റ്റ്‌ 30 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. പ്രഫോർമയ്ക്കായി ഇ-മെയിൽ പരിശോധിക്കുക.

Tuesday, 26 August 2014

ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗം പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്‌ 2014-15:അപേക്ഷ തീയ്യതി ആഗസ്റ്റ്‌ 31 വരെ നീട്ടി.

ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗം പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്‌ 2014-15 വിദ്യാർഥികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീയ്യതി ആഗസ്റ്റ്‌ 31 വരെ നീട്ടി. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്...Click Here..

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം സപ്തംബർ 1 ന്

ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി, ഹൈസ്ക്കൂൾ 
പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം സപ്തംബർ 1 ന് (തിങ്കൾ) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.