ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 - ഓണ്‍ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനതീയ്യതി ഒക്ടോബർ 15.

Friday, 24 October 2014

ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം മാറ്റിവെച്ചു.

നാളെ (ഒക്ടോബർ 25 ന് ) നടത്താനിരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം മാറ്റിവെച്ചു. നാളെ സ്ക്കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തിദിവസം ആയിരിക്കും.

മാടായി ഉപജില്ല കായികമേള: ഓണ്‍ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ 28 വരെ നീട്ടി.

മാടായി ഉപജില്ല കായികമേളയുടെ ഓണ്‍ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 28 വരെ നീട്ടി.

Thursday, 23 October 2014

ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 : Results

ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 : Results
-----------------------------------
ശാസ്ത്രമേള
Item wise    School wise 
Rank- LP UP HS HSS
-----------------------------------
ഗണിതശാസ്ത്രമേള 
Item wise    School wise 
Rank- LP UP HS HSS
-----------------------------------
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള
 Item wise    School wise 
Rank- LP UP HS HSS
-----------------------------------
പ്രവൃത്തിപരിചയ മേള
Item wise    School wise
Rank- LP UP HS HSS
-----------------------------------
ഐ.ടി മേള
Item wise   School wise
Rank- UP HS HSS
-----------------------------------

ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം :ഒക്ടോബർ 25:- Venue

ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം :ഒക്ടോബർ 25 

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ല കായികമേള :സംഘാടകസമിതി രൂപീകരണം.


Wednesday, 22 October 2014

RMSA ഗ്രാൻറ് വിനിയോഗം - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

2014-15 വർഷം RMSA അനുവദിച്ച സ്കൂൾ ഗ്രാൻറ് (50000 രൂപ),മൈനർ റിപ്പയർ ഗ്രാൻറ് (25000 രൂപ) ഇവയുടെ വിനിയോഗത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ  ഇവിടെ..

Tuesday, 21 October 2014

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഒക്ടോബർ 23 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഒക്ടോബർ 23 ന് (വ്യാഴം) രാവിലെ 11 മണിക്ക് മാട്ടൂൽ എം.യു.പി.സ്ക്കൂളിൽ നടക്കും. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

നൂണ്‍ ഫീഡിംഗ് : ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ മറുപടി സമർപ്പിക്കണം

ഉപജില്ലയിൽ നൂണ്‍ ഫീഡിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ നടത്തിയ വാർഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ മറുപടി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമയിൽ തയ്യാറാക്കി 2 കോപ്പി ഒക്ടോബർ 25 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം 

Monday, 20 October 2014

ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 : List of Teachers

ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 : ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ച അദ്ധ്യാപകരുടെ പേര് വിവരം.
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ LFUP സ്ക്കൂളിലും ഗണിത ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ CHMK GHSS മാട്ടൂലിലും ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ MUP സ്ക്കൂളിലും രാവിലെ 8.30 ന് തന്നെ ഹാജരാകേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു.

മാടായി ഉപജില്ല കായികമേള നവമ്പർ 5,6,7 തീയ്യതികളിൽ

മാടായി ഉപജില്ല കായികമേള നവമ്പർ 5,6,7 തീയ്യതികളിൽ മാടായി പാളയം ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കും. 
ഓണ്‍ ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനതീയ്യതി ഒക്ടോബർ 25. രജിസ്ട്രേഷന് ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ...

ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 - രജിസ്ട്രേഷൻ നാളെ

മാടായി ഉപജില്ല ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 
ഒക്ടോബർ 23-മാട്ടൂൽ എം.യു.പി സ്‌ക്കൂൾ 
ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 - രജിസ്ട്രേഷൻ നാളെ (ഒക്ടോബർ 21) രാവിലെ 11 മണിക്ക് മാട്ടൂൽ എം യു പി സ്ക്കൂളിൽ.

DRG പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ പേര് വിവരം.

ഒക്ടോബർ 25 ന് നടക്കുന്ന ക്ളസ്റ്റർ പരിശീലനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന DRG പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ പേര് വിവരം.
ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകരെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ വിടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ഒന്നാം തരം - കണ്ണൂർ സൗത്ത് BRC 
1.കുട്ടികൃഷ്ണൻ.പി (ചെറുകുന്ന് മുസ്ലീം LPS)
2.സനിൽ കുമാർ  വെള്ളുവ (VDNM GWLPS) 
3.ജയശ്രീ (MRUPS മാട്ടൂൽ)
4.ശ്രീജ (ഇരിണാവ് തെക്കുമ്പാട് LPS)
രണ്ടാം തരം - കണ്ണൂർ നോർത്ത് BRC 
1.ശുഭ ടി (BRC മാടായി)
2.ഗിരിജ എ കെ (BRC മാടായി)
3.കേശവൻ നമ്പൂതിരി (ചെറുതാഴം ALPS)
4.ഷാജി.വി.കെ (അറത്തിൽ VMLPS)
മൂന്നാം തരം - കൂത്തുപറമ്പ BRC
1.രാജേന്ദ്രൻ (BRC മാടായി)
2.സുജാത (വെങ്ങര മാപ്പിള UPS)
നാലാം തരം - കണ്ണൂർ നോർത്ത് BRC 
1.പ്രസന്ന കെ (BRC മാടായി)
2.വിനോദ് കുമാർ (GMUPS തെക്കുമ്പാട്)
3.അനിൽകുമാർ (GLPS പാണപ്പുഴ)
4.സുനില (GLPS ചെറുകുന്ന് നോർത്ത്)
മലയാളം -തലശ്ശേരി സൗത്ത് BRC
1.ബീന പി വി (BRC മാടായി)
2.വിനോദ് കുമാർ സി വി (കടന്നപ്പള്ളി UPS)
ഇംഗ്ളീഷ് - കണ്ണൂർ സൗത്ത് BR
1.വിനയൻ വി (BRC മാടായി)
2.പ്രേമരാജൻ (ഇടക്കേപ്പുറം UPS)
ഹിന്ദി - ഡയറ്റ് പാലയാട് 
1.രാജമല്ലി ഒ ടി (BRC മാടായി)
2.സുരേശൻ എം (GBHS ചെറുകുന്ന്)
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം -ഡയറ്റ് പാലയാട് 
1.പ്രതിഭ കെ (BRC മാടായി)
അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം - തലശ്ശേരി സൗത്ത് BRC 
1.ബിജു മോഹൻ (നെരുവമ്പ്രം UPS)
ഗണിതം- കൂത്തുപറമ്പ BRC
1.നിഷ എൻ (BRC മാടായി)
LP/UP അറബിക്- ഡയറ്റ് പാലയാട് 
1.കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഒ പി (എര്യം വിദ്യാമിത്രം UPS)
2.ഹനീഫ് (GMLPS നരിക്കോട്)
3.നൂറുദ്ദീൻ (പിലാത്തറ UPS)
ഉറുദു - തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് BRC 
1.അബ്ദുൾ ബഷീർ കെ കെ (കടന്നപ്പള്ളി UPS)
2.അബ്ദുൾ സമദ് (ഗോപാൽ UPS)
സംസ്കൃതം- തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത് BRC
1.വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി (ഇടക്കെപ്പുറം UPS)
2.ശ്രീജിത്ത് (ഒദയമ്മാദം UPS)