ഈ വർഷത്തെ എൽ എസ് എസ് / യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി/ ഹൈസ്ക്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നാളെ (ജനുവരി 9) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും.

Friday, 30 January 2015

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഫെബ്രവരി 2 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഫെബ്രവരി 2 ന് (തിങ്കൾ) രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സി യിൽ നടക്കും. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

LP,UP വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നാളെ (ജനുവരി 31) അദ്ധ്യയനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല

ജനുവരി 31 സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസമാണെങ്കിലും എൽ.പി, യു.പി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകർ അന്നേദിവസം നടക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം. അതിനാൽ എൽ.പി, യു.പി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നാളെ (ജനുവരി 31) അദ്ധ്യയനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗത്തിന് അദ്ധ്യയനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടർ അറിയിച്ചു.

Thursday, 29 January 2015

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ലോകപ്രശസ്തമായ കുഞ്ഞിമംഗലം വെങ്കല പൈതൃകത്തിലെ അപൂർവ്വമായ ശില്പങ്ങളുടെയും ശില, ദാരു, കളിമണ്‍, ഫൈബർ, ഷീറ്റ് മെറ്റൽശില്പങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങളുടെയും വിപുലമായ കാഴ്ചയുമായി കുഞ്ഞിമംഗലം മൂശാരികൊവ്വലിൽ ജനുവരി 26 മുതൽ ഫെബ്രവരി 2 വരെ 'കുഞ്ഞിമംഗലം വെങ്കലപെരുമ 2015' പ്രദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട്.
സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ കൗതുകകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ പ്രദർശനത്തിൽ പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.
പ്രദർശന സമയം: രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകു. 7 വരെ.
Contact No. 9846217961, 9846792888 

ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം ജനുവരി 31

പ്രവൃത്തി പരിചയം/ സംഗീതം/ കായിക അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള  ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം ജനുവരി 31 ന്  രാവിലെ 10 മണിമുതൽ തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ബി ആർ സിയിൽ നടക്കും.

Saturday, 24 January 2015

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2013-14 ലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം Premetric Scholarship തുക ബാങ്ക് Account ൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അദ്ധ്യാപകർ ഈ വിവരം  28. 1.2015 ന് 5 മണിക്ക് മുൻപായി എ ഇ ഒ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

താങ്കളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ   എഫ് . ബി . എസ്  ൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫൊർമ യിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 27.1.15 ന് മുൻപായി എ ഇ ഒ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 21 January 2015

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

LSS USS duty യു മായി  ബന്ധപ്പെട്ട്  നാലാം  ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരുടെയും , ഏഴാം    ക്ലാസ്സിൽ  പഠിപ്പിക്കുന്ന സയൻസ് ,കണക്ക് ഇംഗ്ലിഷ്  അറബിക് ഉറുദു സംസ്ക്രതം അദ്ധ്യാപകരുടെയും ലിസ്റ്റ് 24 / 01 / 2015  നു  മുൻപായി  ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

നവോദയ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . ബധ്നപ്പെട്ടവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന്   വന്ന്  വാങ്ങിക്കെണ്ടാതാണ് .  

Saturday, 17 January 2015

LSS/USS Exams - Extension of Date for Registration of Candidates from Schools -

LSS/USS Examination:- The Last Date for Online Registration of Candidates is extended up to 19th January 2015 and the Registration of candidates will be closed strictly at 5.00 pm on that date.

Friday, 16 January 2015

NuMATS പരീക്ഷ ജനുവരി 31 ലേക്ക് മാറ്റി

ജനുവരി 17 ന് നടക്കാനിരുന്ന NuMATS പരീക്ഷ ജനുവരി 31 ലേക്ക് മാറ്റിയതായി SCERT NuMATS കോർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു.

നവോദയ സ്കൂൾ പ്രവേശന പരീക്ഷ: ഹാൾടിക്കറ്റ് വിതരണം

ജവഹർ നവോദയ സ്കൂൾ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഹാൾടിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റണം. 

Departmental Examination- January 2015: Time Table

Kerala Public Service Commission
Departmental Examination- January 2015