നാളെ (ഫെബ്രവരി 11 ) നടക്കാനിരുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരുടെ ഏകദിന പരിശീലനവും 'ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ്' മോഡ്യൂൾ പരിചയപ്പെടുത്തലും മാറ്റിവെച്ചു.പുതുക്കിയ തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. ......

Wednesday, 2 March 2016

Online Quiz Competition - Registration Started

'മാടായി ഉപജില്ല' ബ്ലോഗ്‌ നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ മാർച്ച് ആദ്യവാരം നടക്കും. 
അതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സ് മത്സരം ഫെബ്രവരി 12 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെ (20 ദിവസം) നടക്കും. 
കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ (ഗവ./എയ്ഡഡ്) വിദ്യാർഥികൾ, അദ്ധ്യാപകർ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. 
മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മുൻകൂട്ടി പേര് ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്ട്രേഷൻ, വിശദവിവരങ്ങൾ, നിബന്ധനകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചുവടെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ....

Wednesday, 10 February 2016

'വായനാവസന്തം' ഫെബ്രവരി 16 ന്

'വായനാവസന്തം' ബി.ആർ.സി തലം ഫെബ്രവരി 16 ന് (ചൊവ്വ) തെക്കുമ്പാട് ഗവ.മാപ്പിള യു.പി സ്കൂളിൽ നടക്കും. രജിസ്ട്രേഷൻ രാവിലെ 9.30 ന്

Cluster Training - High School

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഫെബ്രവരി 15 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഫെബ്രവരി 15 ന് (തിങ്കൾ) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് മാടായി ബി.ആർ.സി ഹാളിൽ ചേരും. കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

പരിശീലനം മാറ്റിവെച്ചു.

നാളെ നടക്കാനിരുന്ന ( ഫെബ്രവരി 11 ) ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരുടെ ഏകദിന പരിശീലനവും  'ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ്' മോഡ്യൂൾ പരിചയപ്പെടുത്തലും മാറ്റിവെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. 

Tuesday, 9 February 2016

Monday, 8 February 2016

ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരുടെ ഏകദിന പരിശീലനവും 'ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ്' മോഡ്യൂൾ പരിചയപ്പെടുത്തലും

ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരുടെ ഏകദിന പരിശീലനവും  'ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ്' മോഡ്യൂൾ പരിചയപ്പെടുത്തലും ഫെബ്രവരി 11 ന് (വ്യാഴം) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ മാടായി ബി.ആർ.സി. ഹാളിൽ ചേരും. മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് എ.ഇ.ഒ. അറിയിക്കുന്നു

Friday, 5 February 2016

Expenditure Statement - Urgent

ജനുവരി മാസത്തെ Expenditure Statement ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ക്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.സ്കൂളുകൾ നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.
1
13502 ATHIYADAM LPS
2
13511 EZHOME HINDU LPS
3
13526 IRINAVE THEKKUMBAD   ALPS
4
13545 MADAYI SOUTH L.P.S
5
13546 MIM LPS MATTOOL
6
13553 VENGARA MAPPILA UPS
7
13560 LFUP SCHOOL MATTOOL
8
13512 GLPS CHERUKUNNU NORTH

General Transfer 2016-17 - Circular

2016-17 വർഷത്തെ അദ്ധ്യാപകരുടെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്‌. ഫെബ്രവരി 10 മുതൽ 20 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം .

Sale of Stamp in Schools

തസ്തിക നിർണ്ണയം 2015-16- വളരെ അടിയന്തിരം

2015-16 വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളുടെയും UID/ EID ലിസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

Thursday, 4 February 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2015-16 വർഷത്തെ IED കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട പ്രഫോർമയിൽ Excel ഫോർമാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Printout ഫെബ്രവരി 15 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

Wednesday, 3 February 2016

BRC Madayi: Adaptation Training

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : പാചക തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം ഫെബ്രവരി 6 ന്

സ്കൂളിലെ പാചക തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം ഫെബ്രവരി 6 ന് (ശനി) രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ വെച്ച് നടക്കും. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പാചകതൊഴിലാളികൾക്ക് വിവരം നൽകി പരിശീലനത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കണം.

LSS/USS -ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ യോഗം ഫെബ്രവരി 9 ന്

ഈ വർഷത്തെ LSS/USS പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരുടെ ഒരു യോഗം ഫെബ്രവരി 9 ന് (ചൊവ്വ) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരും ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണം.

'മികവ്' ജില്ലാതലം ഫെബ്രവരി 23 ന്

'മികവ്' ജില്ലാതലം ഫെബ്രവരി 23 ന് (ചൊവ്വ) നടക്കും. മാടായി ഉപജില്ലയിൽ നിന്നും എം.യു.പി സ്കൂൾ മാട്ടൂൽ, കടന്നപ്പള്ളി യു പി സ്കൂൾ, മുട്ടിൽ എൽ.പി സ്കൂൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കണം.

ISM സന്ദർശനം നാളെ

ഫെബ്രവരി മാസത്തെ ആദ്യത്തെ ISM സന്ദർശനം നാളെ (ഫെബ്രവരി 4) നടക്കും.

ബെസ്റ്റ് പി.ടി.എ.അവാർഡ് പുറച്ചേരി ഗവ.യു.പി.സ്കൂളിന്

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ബെസ്റ്റ് പി.ടി.എ.അവാർഡ് ഈ വർഷവും പുറച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന് ലഭിച്ചു.കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീ.ബാലകിരണിൽ നിന്ന് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഐ.വി.അബ്ദുൾ അഫീല, എസ്.എം.സി ചെയർമാൻ കെ.രമേശൻ എന്നിവർ ഏറ്റുവാങ്ങി. 10000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവുമാണ് അവാർഡ്.
അഭിനന്ദനങ്ങൾ.............

Tuesday, 2 February 2016

LSS- EXAMINATION - MODEL QUESTION PAPER

LSS- EXAMINATION-FEBRUARY 2016 MODEL QUESTION PAPER ... CLICK HERE
(PREPARED BY DIET KOZHIKODE)

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ജനുവരി മാസത്തെ Expenditure Statement ഫെബ്രവരി 5 ന് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. Expenditure Statement - Submit ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. Expenditure ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ Menu Bar ലെ 'Submit NIL Report' ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് Nil Report സമർപ്പിക്കണം.

Saturday, 30 January 2016