മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു..... മത്സരഫലങ്ങൾ, പോയിന്റ് നില, മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയസ്ഥിതി എന്നിവ വേഗത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതിനായി മൊബൈൽ ആപ്പ്, ബ്ലോഗ് എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ........

Saturday, 3 December 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഡിസംബർ 5 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം (അൺ എയ്ഡഡ് ഉൾപ്പെടെ) ഡിസംബർ 5 ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.
അജണ്ട: ഹരിത കേരള മിഷൻ

Friday, 2 December 2016

ട്രഷറിയിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ്

പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സ് ഡിസംബർ 5 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് GBVHSS മാടായിയിൽ വെച്ച് നടക്കും.എല്ലാ ഡി.ഡി.ഒ മാരും ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണം. 

ഡിസംബർ 3 - ലോക വിഭിന്നശേഷി ദിനം


Kannur Revenue District Kalotsavam 2016 - Programm

വിദ്യാരംഗം - സാഹിത്യോത്സവ ശില്പശാല

മൂന്നാം ഘട്ട ICT പരിശീലനം ഡിസംബർ 5,6 തീയതികളിൽ

മൂന്നാം ഘട്ട ICT പരിശീലനം ഡിസംബർ 5,6 തീയതികളിൽ GHSS കൊട്ടിലയിൽ വെച്ച് നടക്കും. മാടായി, മാട്ടൂൽ, കണ്ണപുരം, ചെറുകുന്ന്,ഏഴോം പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും LP വിഭാഗത്തിലെ ഓരോ അദ്ധ്യാപകൻ പങ്കെടുക്കണം.

ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ മത്സരം

ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ മത്സരം മാടായി ഉപജില്ലാതല മത്സരംഡിസംബർ 6 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ വെച്ച് നടക്കും. 
വിഷയം : (HS & UP) -'പരപ്പളവും ചുറ്റളവും'
പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഡിസംബർ 3 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
Contact: 9446418387

Thursday, 1 December 2016

ഹരിതകേരള ദൗത്യം - ഡിസംബർ 8 ന് ആരംഭിക്കും

2016 ഡിസംബർ 8 ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഹരിതകേരള ദൗത്യം പ്രാരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഡിസംബർ 5 മുതൽ 8 വരെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രസ്തുത ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. 
ഡിസംബർ 8 ന് അസംബ്ലിയിൽ ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം.

സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ APL ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം

സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ APL വിഭാഗം ആൺകുട്ടികൾക്ക് 2016-17 വർഷം സൗജന്യ സ്‌കൂൾ യൂണിഫോം നൽകുന്നതിനുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ APL വിഭാഗം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഓൺലൈൻ ആയി സമർപ്പിക്കണം.

മുകുളം പദ്ധതി മാടായി ഉപജില്ലാതല യോഗം നാളെ

മുകുളം പദ്ധതി മാടായി ഉപജില്ലാതല യോഗം നാളെ (ഡിസംബർ 2 , വെള്ളി) രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും. ഹൈസ്ക്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ, പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട്, SRG കൺവീനർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം.

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള 2016-17 വർഷം യൂണിഫോം നൽകുന്നതിന് അനുവദിച്ച തുക ട്രഷറിയിലുള്ള സ്‌കൂളിന്റെ Special TSB Account ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കി പിൻവലിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. 
ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അക്വിറ്റൻസിന്റെ കോപ്പിയും എത്രയും വേഗം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അനുവദിച്ച തുകയിൽ കുറവ് വരികയോ കൂടുതലാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം ഡിസംബർ 5 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ നടപടി ഉത്തരവ് ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

നവംബർ മാസത്തെ Expenditure Statement ഡിസംബർ 5 ന് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. Expenditure Statement - Submit ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 
Expenditure ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ Menu Bar ലെ 'Submit NIL Report' ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് Nil Report സമർപ്പിക്കണം.
http://4.bp.blogspot.com/-CSyyi5F4esw/VWNkAI4OGxI/AAAAAAAAACk/6Nv84RrJgK8/s240/exphead%2B-%2BCopy.gif

Noon Meal - Urgent

സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി- ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ അദ്ധ്യയന വർഷാവസാനത്തോടെ ഗ്യാസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ഇനിയും സമർപ്പിക്കാത്തവർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

Wednesday, 30 November 2016

മൂന്നാംഘട്ട ICT പരിശീലനം Dec 1,2 തീയ്യതികളില്‍

മൂന്നാംഘട്ട ICT പരിശീലനം Dec 1,2 തീയ്യതികളില്‍ വിളയാങ്കോട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ,കുഞ്ഞിമംഗലം, ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്കൂളുകളില്‍നിന്നും LP വിഭാഗത്തിലെ ഓരോ അധ്യാപകന്‍ വീതം Laptop  സഹിതം ഹാജരാകണം.

വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും"ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ" ഡിസംബർ 1 മുതൽ

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും"ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ" നടപ്പിലാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പമുള്ള സർക്കുലറിലെ നിബന്ധനകൾ ഡിസംബർ 1 മുതൽ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ... സർക്കുലർ

കടന്നപ്പള്ളി - പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്: ഏകദിന പരിശീലനപരിപാടി

കടന്നപ്പള്ളി - പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് PEC യുടെയും CRC യുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ LP, UP സ്‌കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ IT സാധ്യതകൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഹാർഡ്വേർ - സോഫ്റ്റ് വേർപരിശീലനത്തിനായി ഡിസംബർ 3 ന് രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ഏകദിന പരിശീലനപരിപാടി  പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽവെച്ച് (ചന്തപ്പുര) നടക്കും. LP സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് 2 പേരിൽ കുറയാതെയും UP സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് 4 പേരിൽ കുറയാതെയും അദ്ധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കണം.

നവകേരള ദൗത്യ പദ്ധതി- ഹരിത കേരള മിഷന്‍ - Circular

നവകേരള ദൗത്യ പദ്ധതി- ഹരിത കേരള മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.....

KASEPF - GAIN PF - Circular

KASEPF - ഗെയിൻ പി.എഫ് സംവിധാനം - അക്കൗണ്ടുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ .... സർക്കുലർ

Tuesday, 29 November 2016

ഡിസംബർ 1 - എയ്ഡ്സ് ദിനം - പ്രതിജ്ഞ

ഡിസംബർ 1 - എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേർന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. 

TALENT SEARCH EXAMINATION - Change in Centre

കണ്ണൂര്‍ മുന്‍സിപ്പല്‍ ഗവ ഹയര്‍ സെക്കൊണ്ടാരി സ്കൂളില്‍ വെച്ച് 2016 ഡിസംബര്‍ 1 നു നടത്തുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ച TALENT SEARCH EXAMINATION സെന്റ്‌ മൈക്കിള്‍സ് ആന്ഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

Participants Eligible for Higher Level Competition

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: Participants Eligible for Higher Level Competition ... Click Here

Saturday, 26 November 2016

ICT പരിശീലനം നവംബർ 29,30 തീയതികളിൽ

എൽ.പി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട ICT പരിശീലനം നവംബർ 29,30 തീയതികളിൽ GGHSS മാടായി, സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്‌കൂൾ വിളയാങ്കോട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നടക്കും.

ചെറുതാഴം, ഏഴോം, ചെറുകുന്ന്,കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും ഓരോ അദ്ധ്യാപകൻ വീതം GGHSS മാടായിയിൽ പങ്കെടുക്കണം.

കുഞ്ഞിമംഗലം, കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും ഓരോ അദ്ധ്യാപകൻ വീതം സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്‌കൂൾ വിളയാങ്കോട് പങ്കെടുക്കണം.
അദ്ധ്യാപകർ ലാപ്പ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരണം.

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടുമാരുടെയും യോഗം നവംബർ 29 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും (ഗവ. & എയ്ഡഡ്) പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടുമാരുടെയും യോഗം നവംബർ 29 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് GBVHSS മാടായിയിൽ ചേരും. 'LENSE' പദ്ധതി അവലോകനം ചെയ്യുന്ന യോഗത്തിൽ ശ്രീ.ടി വി രാജേഷ് MLA പങ്കെടുക്കും. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടുമാർക്ക് വിവരം നൽകി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം.

Friday, 25 November 2016

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സ്ഥിതി, മത്സരഫലങ്ങൾ

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: 

ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബ്ലോഗ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മാടായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ താഴെക്കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
http://lensekalliasseri.in/madayikalolsavam/apps/madayikalolsavam.apk
മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി .... Click Here
http://lensekalliasseri.in/madayikalolsavam/sites/index.php

സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016-17 - മത്സരഫലങ്ങൾ

സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016-17
നവംബർ 23 - 27 , ഷൊർണ്ണൂർ
http://www.schoolsasthrolsavam.in/site16/