മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നാളെ (ആഗസ്ത് 18) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.യോഗത്തിൽ ഹൈസ്ക്കൂളിൽനിന്നും പ്രതിനിധി നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ........

Tuesday, 30 August 2016

LENSE Kalliassery - പഞ്ചായത്തുതല പരിശീലനം

LENSE Kalliassery - പഞ്ചായത്തു തല പരിശീലനം 03.09.2016 നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 

Monday, 29 August 2016

Deployment of Specialist Teachers

സംരക്ഷിത അദ്ധ്യാപക/അനദ്ധ്യാപകരുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരെ മാതൃവിദ്യാലയവും മറ്റൊരു വിദ്യാലയവുമായി ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത്   ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി ഇതിനാല്‍  ഉത്തരവായി.

Deployment of Protected Teachers -Kannur

കണ്ണൂര്‍ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എയിഡഡ് സ്ക്കൂളുകളില്‍ തസ്തിക നഷ്ടം സംഭവിച്ച സംരക്ഷിത അദ്ധ്യാപക/ അനദ്ധ്യാപകരെ പുനര്‍വിന്യസിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവായി. 
ഉത്തരവ്  

Saturday, 27 August 2016

ഒന്നാം പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം - ചോദ്യപ്പേപ്പർ വിതരണം - ഒന്നാം ഘട്ടം

ഒന്നാം  പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം :- ചോദ്യപ്പേപ്പർ ബി.ആർ.സി.യിൽ നിന്നും വിതരണം ആരംഭിച്ചു..  Details

Friday, 26 August 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ആഗസ്ത് 15 - സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്‌കൂളുകളിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്, ലഭ്യമായ ഫോട്ടോ എന്നിവ ഉടൻതന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

ICT details of Govt/Aided High Schools

ICT details of Govt/Aided High Schools... 

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് :Cluster training-Explanation

ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരുടെ വിശദീകരണം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് സഹിതം ആഗസ്ത് 30 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

ഒന്നാം പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം - പ്രഥമാധ്യാപകർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

ഒന്നാം പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം - പ്രഥമാധ്യാപകർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ... Click Here

വലപ്പാട് സ്‌കൂൾ മാതൃക

വലപ്പാട് സ്‌കൂൾ മാതൃക ....  Click Here

സൂചകങ്ങൾ - അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം

സൂചകങ്ങൾ - അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം 
 

Monday, 22 August 2016

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും GAIN PF ഐ.ഡി ഉപയോഗിച്ച് സ്‌കൂളിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും അക്കൗണ്ട് നമ്പർ Verify ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

HSA Promotion -Provisional Seniority list of PD Teachers

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 2016-17 അദ്ധ്യയന വർഷം HSA ഇംഗ്ലീഷ്, നാച്വറൽ സയൻസ്, കണക്ക്, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം തസ്തികകളിൽ നിയമിക്കപ്പെടാൻ അർഹരായ പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 

Saturday, 20 August 2016

Final Seniority List of Protected Teachers - Kannur

തസ്തിക നിർണ്ണയം 2015-16 പ്രകാരമുള്ള   കണ്ണൂര്‍ റവന്യൂജില്ലയിലെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അദ്ധ്യാപകരുടെ അന്തിമ മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 

Final Seniority list of UD Clerks 2006-10

Final Seniority list of UD Clerks for the Period from 01.01.2006 to 31.12.2010 ... Click Here

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

Deployment of protected Teachers -Guidelines

Deployment of protected Teachers -Guidelines

Thursday, 18 August 2016

Cluster Training - Clubbing - Arabic, Sanskrit, Urdu (Revised)

പ്രവൃത്തിപരിചയ മേള - ഏകദിന ശില്പശാല ആഗസ്ത് 27 ന്

ഈ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയുടെ മുന്നോടിയായി അദ്ധ്യാപകർക്കായി ഏകദിന ശില്പശാല (പപ്പട്രി) ആഗസ്ത് 27 ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതൽ മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ വെച്ച് നടക്കും. സ്‌കൂളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിപരിചയ ചാർജ്ജുള്ള ഒരദ്ധ്യാപകൻ പങ്കെടുക്കണം. 
പങ്കെടുക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
  • രജിസ്ട്രേഷന് ബന്ധപ്പെടുക 9947231857 (സീതാദേവി.കെ, കൺവീനർ)
  • ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ... Click Here 

നാളത്തെ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം നാളെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മാടായി ഉപജില്ല ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ മറ്റൊരു തീയ്യതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

ഗവ.സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഗവ.സ്‌കൂളുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത നിർദ്ദിഷ്ട പ്രഫോർമയിൽ ആഗസ്ത് 20 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം. പ്രഫോർമയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല.

Wednesday, 17 August 2016

ഗവ.സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഗവ.സ്‌കൂളുകളിലെ ഒഴിവുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ (Vacancy Report) നാളെ (ആഗസ്ത് 18) ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിലെ 'ബി' സെക്ഷനിൽ ഫോൺ മുഖാന്തിരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

Cluster Training - Schedule