മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാ പകരുടെ യോഗവും UDISE മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനവും ഡിസംബർ 2 ന് (ചൊവ്വ) രാവിലെ 10.30 ന് മാടായി ബി.ആർ.സി യിൽ നടക്കും.

Thursday, 18 December 2014

KASEPF ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണം ഡിസംബർ 19 ന്

എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
ഉപജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും 2012-13 വർഷത്തെ KASEPF ക്രഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഡിസംബർ 19 ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Wednesday, 17 December 2014

ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തരശ്രദ്ധയ്ക്ക് : RMSA -AWP &B 2014-15 സ്കൂൾ തല കമ്മിറ്റി രൂപികരിക്കണം

2014-15 വർഷത്തെ RMSA -Annual Work Plan &Budget  തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി എല്ലാ ഗവ:ഹൈസ്കൂളുകളിലും ഡിസംബർ 20നകം സ്ക്കൂൾതല കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയരക്ടർ അറിയിക്കുന്നു.
വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ..

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം: രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിസംബർ 19 ന്

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിസംബർ 19 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതൽ ഗവ.ഗേൾസ്‌ ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കും.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കലോത്സവത്തിലെ ട്രോഫികൾ ഡിസംബർ 19 ന് മുമ്പായി ഗവ.ഗേൾസ്‌ ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ തലശ്ശേരിയിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം 

Thursday, 11 December 2014

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

IEDC കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ( 1.Name of Pupil, 2.Name of School, 3.UID No., 4.Std., 5.Girl/Boy, 6.Type of disability, 7.Percentage of disability, 8.General/SC/ST/OBC/Minority, 9.Bank A/c No., 10.Branch Name, 11.IFSC code, 12.Distance from school, 13.Fresh/Renewal) പ്രഫോർമയിൽ തയ്യാറാക്കി നാളെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങണം

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി- കിച്ചണ്‍ കം സ്റ്റോർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടുമാരും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എറ്റുവാങ്ങാൻ ഡിസംബർ 15 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് തളിപ്പറമ്പ മൂത്തേടത്ത് ഹൈസ്ക്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടാതാണ്.  

പ്രധാനദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സ്കൂളുകളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് SBT പഴയങ്ങാടി (എരിപുരം ബ്രാഞ്ച്) യിലേക്ക് മാറ്റിയവർ എത്രയും പെട്ടന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

Tuesday, 9 December 2014

ഗവ.സ്കൂൾ പ്രധാനദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പാർട്ട് ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് അദ്ധ്യാപകരിൽ (ഹിന്ദി, സംസ്കൃതം, ഉർദ്ദു, അറബിക്-LP/UP) ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിന് 31.03.2014 വരെ യോഗ്യതനേടിയ അദ്ധ്യാപകരുടെ മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അദ്ധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രഫോർമയിൽ സമർപ്പിക്കണം. പ്രഫോർമ, സർക്കുലർ എന്നിവയ്ക്ക് ഇമെയിൽ പരിശോധിക്കുക.

ഗവ.സ്കൂൾ പ്രധാനദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഹൈസ്ക്കൂൾ ഭാഷാദ്ധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിന് 31.03.2014 വരെ യോഗ്യതനേടിയ അദ്ധ്യാപകരുടെ മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അദ്ധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രഫോർമയിൽ സമർപ്പിക്കണം. പ്രഫോർമ, സർക്കുലർ എന്നിവയ്ക്ക് ഇമെയിൽ പരിശോധിക്കുക.

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഡിസംബർ 10 ന്

വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഡിസംബർ 10 ന് (ബുധൻ) രാവിലെ 10.30 ന് മാടായി ബി.ആർ.സി യിൽ ചേരും. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.