മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 23 November 2017

സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ ബിൽഡിംഗ് ,സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയുടെ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു

സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി ഒക്ടോബർ 12 നകം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.ഇനിയും സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ നാളെ (23/ 11/ 2017 ) തന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.വാടക കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ആ വിവരവും അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സമർപ്പിക്കാത്ത  സ്കൂളുകൾ .
1 .ജി എം യു പി മാടായി 
2 .ജി ഡബ്ല്യൂ യു പി വെങ്ങര 
3 .ജി എൻ യു പി നരിക്കോട് 
4 .ജി സി യു പി കുഞ്ഞിമംഗലം 
5 .ജി ഡബ്ല്യൂ ൽ പി മടക്കര 
6 .ജി ൽ പി എസ് ചെറുകുന്ന് സൗത്ത് 
 

പാഠപുസ്തക വിതരണം 2018-19

പാഠപുസ്തക വിതരണം 2018-19 സർക്യൂലാർ
             CIRCULAR

കൈത്തറി &ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ജില്ലാതല ചിത്ര രചനാ മത്സരം

കൈത്തറി &ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ജില്ലാതല ചിത്ര രചനാ മത്സരം നവംബർ 25 നു 
 CLICK HERE

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്ര ചിലവിലേക്കായി പി ഡി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിക്കുന്നതു സംബഡിച്ചു

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്ര ചിലവിലേക്കായി പി ഡി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിക്കുന്നതു സംബഡിച്ചു 
CLICK HERE 

Wednesday, 22 November 2017

Second Term Examination - Time Table 2017

Second Term Examination - Time Table 2017 .... Click Here

മലയാളത്തിളക്കം - അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം

കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഉപജില്ലാതല അപ്പീൽ ഹിയറിങ്

കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഉപജില്ലാതല അപ്പീൽ ഹിയറിങ് 23/11/2017 , 24/11/2017 തിയ്യതികളിലായി രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. 
താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു  പ്രധാനാധ്യാപകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുവിടേണ്ടതാണ് 
PROFORMA 
LIST 

മാജിക് പ്ലാനറ്റ് സന്ദർശനം

മാജിക് പ്ലാനറ്റ് സന്ദർശനം സ്കൂൾ വിനോദയാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു സംബഡിച്ചു 
                       CIRCULAR

OBSERVANCE OF CONSTITUTION DAY ON 25 NOVEMBER

OBSERVANCE OF CONSTITUTION DAY ON 25 NOVEMBER IN ALL EDUCATIONAL  INSTITUTIONS AND GOVERNMENT DEPARTMENTS 

                        CIRCULAR

Monday, 20 November 2017

Text Book Distribution (Vol-3) - Urgent

പാഠപുസ്തക വിതരണം (വാല്യം 3) - സ്‌കൂളുകളിൽ അധികമായുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ (വാല്യം 3) നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ മുതൽ ഓഫീസിൽനിന്നും വിതരണം ചെയ്യും. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ നാളെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. 
പുസ്തകങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം ബാക്കി ലഭിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്ക് shortage സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഇതിൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന് മാത്രമാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

Friday, 17 November 2017

OBC Premetric 2017-18

OBC Premetric 2017-18
https://scholarship.itschool.gov.in/prematric_obc2017-18/

അറിയിപ്പ്

മാനേജർമാരുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ശേഖരിക്കുന്നതിലേക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന  പ്രൊഫോർമയിൽ  ഇന്ന് 5 മണിക്ക് മുൻപായി വിവരങ്ങൾ  രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു . 
PROFORMA

ശ്രദ്ധ പദ്ധതി 2017 -18

ശ്രദ്ധ പദ്ധതി 2017 -18 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയോ എന്ന വിവരം താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ ഇന്ന് 3.00 മണിക്ക് മുൻപായി രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .....
PROFORMA

Details of CWSN Students

2017 -18 അധ്യയന വർഷം സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് / അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം )വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഐ ഇ ഡി കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും അവർക്കു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നിർദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ പൂരിപ്പിച്ചു 15 / 11 / 17 നു 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു .

ചിത്രോൽത്സവം - വിജയികൾ

നല്ല വായന പഠനം ജീവിതം  ക്യാമ്പയിൻറെ  ഭാഗമായി   മാടായി  ബി ആർ സി  സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രോൽത്സവം - വിജയികൾ.
യു .പി വിഭാഗം
1.ദേവിക.പി.വി (കടന്നപ്പള്ളി യു .പി.എസ് )
2. സൂര്യ വിനായക് .കെ (വെങ്ങര ഹിന്ദു LPS)  
   ഋതിക് കമൽ (നെരുവമ്പ്രം യു പി എസ് ) 
എൽ.പി വിഭാഗം
1.ഋതിക .പി.പി (ജിഎം യു പി എസ് ഏഴോം )
2.മുഹമ്മദ് നമീർ (മാടായി എൽ പി എസ് )
വിജയികൾക്ക്  ക്യാഷ് പ്രൈസും  സർട്ടിഫിക്കറ്റും പൊതു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നല്കും.

NuMATS പരീക്ഷ നവംബർ 25 ന്

ഈ വർഷത്തെ NuMATS പരീക്ഷ നവംബർ 25 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ഗവ.ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുട്ടികൾ രാവിലെ 9.30 ന് തന്നെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

വിജ്ഞാനോൽസവം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന വിജ്ഞാനോൽസവം നവംമ്പർ 25 ന് വിവിധ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും. കേന്ദ്രങ്ങളിൽ PSC പരീക്ഷ നടക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് നവംബർ 25 ലേക്ക് മാറ്റിയത്. 
കഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിജ്ഞനോൽസവം നവംബർ 18 ന് ജി.സി.യു.പി.സ്കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും.

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യോഗം നവംബർ 18 ന്

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു യോഗം നവംബർ 18 ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3: 30 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 2 പകർപ്പ് സഹിതം ഫോട്ടോ അറ്റസ്റ്റേഷൻ നടത്തി വിദ്യാർത്ഥി/ രക്ഷിതാവ്/ അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

പാഠപുസ്തക വിതരണം (വാല്യം 3)

പാഠപുസ്തക വിതരണം (വാല്യം 3)  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ്. നവംബർ 13 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി Shortage സമർപ്പിച്ച പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പ്രസ്തുത പുസ്തകങ്ങൾ ഓഫീസിൽനിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. സ്‌കൂളിൽ അധികമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്.

State IT Mela 2017 .... Circular

State IT Mela 2017 .... Circular

Wednesday, 15 November 2017

തളിപ്പറമ്പ് സോൺ ഉറുദു അക്കാദമിക് മീറ്റിംഗ് നവംബർ 22 ന്

തളിപ്പറമ്പ് സോൺ ഉറുദു അക്കാദമിക് മീറ്റിംഗ് നവംബർ 22 ന് ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മുതൽ 4 മണി വരെ മാടായി  ബി ആർ സി യിൽ വെച്ച് നടക്കും. യു.പി, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലെ  ഉറുദു  അധ്യാപകർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപക കൂട്ടായ്മ

സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ അദ്ധ്യാപക കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി മാടായി ഉപജില്ലയിലെ സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മ നവംബർ 18 ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ മാടായി ബി.ആർ.സി യിൽ വെച്ച് നടക്കും. പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ മുഴുവൻ സംസ്കൃതം അദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 14 November 2017

ഹൈസ്കൂള്‍ അസിസ്ടന്റ്റ്‌ - കോര്‍ വിഷയങ്ങള്‍ - പ്രമോഷന്‍ - ഉത്തരവ് -2017-18

ഹൈസ്‌കൂൾ  അസിസ്റ്റന്റ്  കോർ വിഷയങ്ങൾ (ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, കണക്ക്, നാച്ചുറൽ സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്) തസ്തികയിൽ  പ്രമോഷൻ നൽകിയ ഉത്തരവായി ...... ഉത്തരവ്

2017-18 വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ സ്കൂൾതല സൂക്ഷ്മ പരിശോധന

2017-18 വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ സ്കൂൾതല സൂക്ഷ്മ പരിശോധന 15 / 11 / 2017 നു മുൻപായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് .
CLICK HERE

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി - പാചകവാതക കണക്ഷൻ എടുക്കാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി - സ്‌കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് ഇതുവരെ പാചകവാതക കണക്ഷൻ എടുക്കാത്തവർ താഴെപ്പറയുന്ന മാതൃകയിൽ ഇന്നുതന്നെ nmaeomadayi@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
1.സ്‌കൂളിന്റെ പേര്:
2.സ്‌കൂൾ കോഡ്:
3.പാചകവാതക കണക്ഷൻ എടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം: