ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഏപ്രിൽ 25 ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് വിളയാങ്കോട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് ചേരും .........

Thursday, 25 May 2017

Sixth Working Day - Circular

2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ ആറാം പ്രവൃത്തിദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ കണക്കെടുപ്പ് - കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

State Teachers Award .. Notification & Proforma

State Teachers Award ..

Free Uniform Distribution 2017-18 - Aided School

2017-18 വർഷത്തിൽ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിൽ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ യൂണിഫോം വിതരണത്തിനുള്ള തുക സ്‌കൂളുകളുടെ സ്‌പെഷ്യൽ ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 
എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും സ്‌പെഷ്യൽ ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും തുകവിനിയോഗിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (KFC Form 44) ജൂൺ 8 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് കാണുക ...... ഉത്തരവ്
സ്‌കൂളുകൾക്ക് അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ... Click Here

HM/AEO Transfer 2017-18 : List Published

HM/AEO Transfer 2017-18 : Final List published .... Click Here 

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് - GAIN PF

2015-16 വർഷത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൈപ്പറ്റാത്ത അദ്ധ്യാപക/ അനദ്ധ്യാപക ജീവനക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ മെയ് 26 ന് മുമ്പായി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടാതെ 2015-16 വർഷത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ അപാകതകൾ ഉള്ളവർ അതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ കൂടി എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

Adhaar Number


Wednesday, 24 May 2017

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഹരിതകേരളം പദ്ധതി- 'എന്റെമരം' പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച സർക്കുലർ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. 
സ്‌കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വൃക്ഷതൈകൾ പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്തെ നഴ്‌സറിയിൽ നിന്നുമാണ് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ കൈപ്പറ്റേണ്ടത്.

ലക്ഷ്മിതരു, ആര്യവേപ്പ്, കണിക്കൊന്ന, താന്നി, മുള, മണിമരുത്, നീർമരുത്, കൂവളം, കുമ്പിൾ, മന്താരം, സീതാപ്പഴം, ഉറുമാമ്പഴം, പേരക്ക, നെല്ലി, കുടമ്പുളി, ചന്ദനം, മാവ് തുടങ്ങിയവയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 

സ്‌കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയക്രമം ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ സ്‌കൂളുകൾക്ക് അനുവദിച്ച ദിവസം തന്നെ വൃക്ഷത്തൈകൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. 
Contact No. 8547603828  
(ശ്രീ.ബിജു, ഓഫീസർ,സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി)
Date Name of Panchayath
26.05.2017 Mattool
27.05.2017 Madayi
29.05.2017 Cherukunnu
30.05.2017 Ezhome
31.05.2017 Kannapuram
01.06.2017 Kunhimangalam
02.06.2017 Kadannappalli-Panapuzha 
03.06.2017 Cheruthazham

General Transfer 2017-18: Final List Published

General Transfer 2017-18: Final List Published ..... Click Here

Tuesday, 23 May 2017

HM Adjustment Transfer

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പായി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കിണറുകളും വാട്ടർ ടാങ്കുകളും വൃത്തിയാക്കേണ്ടതും വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ അടുക്കള, ഡൈനിംഗ് ഹാൾ, പരിസരം എന്നിവയും വൃത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ മെയ് 29 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ പ്രകാരം അറിയിക്കുന്നു.

Monday, 22 May 2017

ധനവിനിയോഗ പത്രം സമർപ്പിക്കണം.

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - സ്റ്റോർ ബിൻ, കിച്ചൺ ഉപകരണങ്ങൾ/ ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതിന് അനുവദിച്ച തുകയുടെ ധനവിനിയോഗ പത്രം (KFC Form 44) രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

എന്റെമരം പദ്ധതി: മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഹരിതകേരളം - എന്റെമരം പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ... സർക്കുലർ

Urgent - Noon Meal

കിച്ചൺ കം സ്റ്റോറിന്റെ വിശദമായ ഫോട്ടോകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്‌കൂളുകൾ ഇന്നുതന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് (nmaeomadayi@gmail.com) ഇമെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് - ഗൂഗിൾ മാപ്പിംഗ്

ഗൂഗിൾ മാപ്പിംഗ്-  സ്‌കൂളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ബാക്കിയുള്ള സ്‌കൂളുകൾ മെയ് 24 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി പൂർത്തീകരിച്ച് ആ വിവരം ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിംഗ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷാരംഭത്തോടനുബന്ധിച്ച് അടിയന്തിരമായി നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ..... Click Here

Saturday, 20 May 2017

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് - Sixth Working Day

2017-18 വർഷത്തെ  Sixth Working Day വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. മെയ് 20 മുതൽ ജൂൺ 8 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെയാണ് സ്‌കൂളുകൾക്ക് Entry  വരുത്താനുള്ള സമയം. ഓരോദിവസവും വരുന്ന അഡ്മിഷൻ അപേക്ഷകൾ അന്ന്  തന്നെ നിർബന്ധമായും ഓൺലൈൻ വഴി Enter ചെയ്ത് Confirm ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
സമ്പൂർണയിൽ പ്രവേശിച്ച് സ്‌കൂൾ അഡ്മിഷൻ (School Admission) ഫോമിലാണ് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
സമ്പൂർണ്ണയിൽ Classes & Divisions ൽ Transfer, Promotion, Remove തുടങ്ങിയ Entry കൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
വിവരങ്ങൾ Enter ചെയ്യാൻ ജൂൺ 8 വരെ കാത്തുനിന്നാൽ വെബ്സൈറ്റ് ഹാങ് ആവുകയും Entry വരുത്താൻ സാധിക്കാതെ വരുമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ജൂൺ 8 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് ശേഷം സ്‌കൂളുകൾക്ക് Online Entry നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

Pre-Primary school Details

പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമകളിൽ (ഫോർമാറ്റ്-1, ഫോർമാറ്റ് -2) ജൂൺ 5 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം... പ്രഫോർമ

Friday, 19 May 2017

Approval for students to study in recognised School from STD II to X

Cluster Training -Change in date

School Vehicle - Fitness Certificate


സ്‌കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം - നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഈ വർഷത്തെ സ്‌കൂൾ പ്രവേശനോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് SSA സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഷെഡ്യൂൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. .... Click Here

Wednesday, 17 May 2017

Text Book Distribution - Updation

2017-18 പാഠപുസ്തകം (വാല്യം 1) സൊസൈറ്റികളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ സ്‌കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങൾ യഥാസമയം വെബ്സൈറ്റിൽ സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

Asset Development Fund - Permission to construct toilet and kitchen in aided schools

നിയോജക മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നും എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിൽ ടോയ്‌ലറ്റ്, പാചകപ്പുര എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായി .... ഉത്തരവ്