മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി ആരംഭിച്ചു. അവസാനതീയ്യതി സപ്തംബർ 25. . ..........

Friday, 22 September 2017

പാഠപുസ്തക വിതരണം രണ്ടാം വാള്യം - Online Entry

പാഠപുസ്തക വിതരണം രണ്ടാം വാള്യം - സ്‌കൂളുകളും സൊസൈറ്റികളും ഇതുവരെയായി ലഭിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ ആയി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

Fixture RDSGA Kannur 2017-18

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ ... ഫിക്ച്ചർ

ജില്ലാ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ

ജില്ലാതല ക്രിക്കറ്റ് മതസരങ്ങൾ മട്ടന്നൂർ HSS ൽ വെച്ച് നടക്കും. തീയ്യതി, സമയം എന്നിവയിൽ മാറ്റമില്ല. 
സപ്തംബർ 27 ന് നടത്താനിരുന്ന ജില്ലാ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ സപ്തംബർ 28 ലേക്ക് മാറ്റി.

Thursday, 21 September 2017

മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ലോഗോ

മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ലോഗോ. ലോഗോ തയ്യാറാക്കിക്കയത് നെരുവമ്പ്രം യു.പി സ്‌കൂളിലെ ചിത്രകലാദ്ധ്യാപകനായ ശ്രീ.വിനോദ് മാസ്റ്ററാണ്.

മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 -ഒക്ടോബർ 11,12 തീയ്യതികളിലേക്ക് മാറ്റി

ഒക്ടോബർ 4,5 തീയതികളിൽ നടത്താനിരുന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഒക്ടോബർ 11,12 തീയ്യതികളിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു.

മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 - ലോഗോ പ്രകാശനം

മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 - ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

Tentataive Programmes of Sports, Games and Team Selection 2017-18


Wednesday, 20 September 2017

മാടായി ഉപജില്ല ഗെയിംസ് - മത്സരഫലങ്ങൾ

മാടായി ഉപജില്ല ഗെയിംസ്
മത്സരഫലങ്ങൾ
Kho-Kho (Sr.Boys)
1.GHSS Kunhimangalam
2.GHSS Cheruthazham
3.GHSS Kadannappalli
Volley Ball (Jr.Boys)
1.GHSS Kunhimangalam
2.GHSS Kadannappalli
3.GBHS Madayi
Volley Ball (Sr.Boys)
1.GHSS Kunhimangalam
2.GBHS Madayi
3.Wadihudha Payangadi
Football (Jr.Boys)
1.GHSS Kadannappalli
2.GHSS Kottila
3.GBHSS Cherukunnu
Table Tennies (Sr.boys)
1.Wadihudha Payangadi
2.GHSS Cheruthazham
3.GHSS Kunhimangalam
Table Tennies (Jr.boys)
1.GHSS Kottila
2.GHSS Kunhimangalam
3.PJHS Puthiyangadi

Sub-district/Revenue District School IT Mela 2017 - Circular

ഉപജില്ലാ/ ജില്ലാതലങ്ങളിൽ യു.പി, ഹൈസ്ക്കൂൾ, ഹയർ സെക്കന്ററി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററിവിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഐ.ടി മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ - സർക്കുലർ

സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്വിസ്സ് മത്സരം (LP,UP,HS,HSS) സപ്തംബർ 28 ലേക്ക് മാറ്റി

മാടായി ഉപജില്ല സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ളബ്ബ് അസോസിയേഷൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്വിസ്സ് മത്സരം (LP,UP,HS,HSS) സപ്തംബർ 28 ലേക്ക് മാറ്റി. മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം. ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് കുട്ടികൾ വീതം പങ്കെടുക്കണം.
LP,UP വിഭാഗം: രാവിലെ 10 മണി
HS,HSS വിഭാഗം: രാവിലെ 11.30 ന് 

LP,UP - 80% Content, 20%GK
HS,HSS - 30% History, 30% Geography, 10% Economics, 10% Politics, 20% General

Viswas - State Life Insurance/Group Insurance Legacy Data Collection

SLI/ GIS വരിസംഖ്യ അടവ് വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം സപ്തംബർ 15 മുതല്‍ 'വിശ്വാസ്' വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി SLI/ GIS പദ്ധതികളിലെ മുൻകാല പ്രീമിയം/ വരിസംഖ്യ അടവ് വിവരങ്ങൾ ഡിഡിഒ മാർ മുഖേന ശേഖരിച്ച് 'വിശ്വാസ്' ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ..... Click Here

GIS - Database - Updating Passbooks of GIS Subscribers and SLI Policy holders - Directions issued ... Circular
 
https://stateinsurance.kerala.gov.in/

ശാസ്ത്രമേള - എൽ പി.വിഭാഗം

ശാസ്ത്രമേള - എൽ പി.വിഭാഗം: സ്കൂൾ തലം, സബ്ബ് ജില്ലാതലം, ജില്ലാതലം

ശാസ്ത്രമേള എൽ പി.വിഭാഗം
സ്കൂൾ തലം, സബ്ബ് ജില്ലാതലം, ജില്ലാതലം
ശാസ്ത്രമേള എൽ .പി .വിഭാഗം 2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ തത്സമയ മത്സരമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
സമയം 2 മണിക്കൂർ
ചാർട്ട് ,ലഘുപരീക്ഷണങ്ങൾ, ശേഖരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഇന്നങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
1. ചാർട്ട്: 
വിഷയം: ശുചിത്വകേരളം
a. കുട്ടികൾക്ക് പരമാവധി  രണ്ട് ചാർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക
b. ചിത്രങ്ങൾ മുറിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നവ ഒട്ടിക്കാൻ പാടില്ല.
c. ചാർട്ട്, ചാർട്ടിൽ വരയ്ക്കാനും എഴുതാനുമുള്ള സാധനങ്ങൾ ( ക്രയോൺ, സ്കെച്ച് പെൻ, കളർ) എന്നിവകൊണ്ടുവരണം
d. വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാവണം ചാർട്ട്
2. ലഘു പരീക്ഷണങ്ങൾ:
IV ക്ലാസിലെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഘു പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സാമഗ്രികളുമായി മത്സര ത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും വിധികർത്താക്കളുടെ മുമ്പിൽ പരീക്ഷണം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.
സജ്ജീകരണത്തിന് 1 മണിക്കൂർ സമയം അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
ഒരേ ആശയം അവതരിക്കുവാൻ ഒന്നോ അതിലധികമോ (പരമാവധി 3 എണ്ണം) പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവാം
പരീക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ low cost ആവുന്നതാണ് നല്ലത്.
3.ശേഖരണങ്ങൾ: 
വിഷയം: സസ്യങ്ങളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ( പൂവ്, ഇല, വേര്, വിത്ത്.....)
1. ഒരു ഡസ്ക് വലുപ്പത്തിൽ മാത്രമേ പ്രദർശന വസ്തുക്കൾ ക്രമീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ
2. പ്രദർശനത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
3. പ്രദർശന വസ്തുകൾ കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഒരുക്കേണ്ടത്
4. വിധികർത്താക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ പ്രദർശന വസ്തുക്കൾ ക്രമീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ ബന്ധപ്പെടുക.. Mob.9446938821

എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ സൗജന്യ യൂണിഫോം വിതരണം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് സൗജന്യ യൂണിഫോമിനായി വിതരണം ചെയ്ത തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമയിൽ തന്നെ എന്റർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു . 

Rubella Vaccine Campaign

സപ്തംബർ 21 ലോക അൽഷിമേഴ്‌സ് ദിനം

സപ്തംബർ 21 ലോക അൽഷിമേഴ്‌സ് ദിനമായി ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുകയാണ്.   സപ്തംബർ 21 ന് പൊതുഅവധിയായതിനാൽ സപ്തംബർ 22 സ്‌കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 19 September 2017

ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ - സപ്തംബർ 22 ന്

മാടായി ഉപജില്ല ഗെയിംസ് - സപ്തംബർ 22 ന് വെള്ളിയാഴ്ച വയലപ്ര വൈറ്റ്ഫീൽഡ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ സബ് ജൂനിയർ ബോയ്സ് & ഗേൾസ് സെലക്ഷൻ രാവിലെ 8.30 ന് നടക്കും.
ജൂനിയർ & സീനിയർ ഗേൾസ് , ജൂനിയർ ബോയ്സ് രാവിലെ 9 മണിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 
സീനിയർ ബോയ്സ് 1.30 ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

മാടായി ഉപജില്ലാ സ്പോർട്സ്: - അത്‌ലറ്റിക്‌സ് , തെയ്ക്വാൻഡോ - ഓൺലൈൻ എൻട്രി അവസാനതീയ്യതി- സ്പതംബർ 29

മാടായി ഉപജില്ലാ സ്പോർട്സ്: - അത്‌ലറ്റിക്‌സ് , തെയ്ക്വാൻഡോ എന്നിവയുടെ ഓൺലൈൻ എൻട്രി സ്പതംബർ 29 നുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

Monday, 18 September 2017

മാടായി ഉപജില്ല- ഭാസ്കരാചാര്യ സെമിനാർ - വിജയികൾ

മാടായി ഉപജില്ല
ഭാസ്കരാചാര്യ സെമിനാർ
വിജയികൾ
യു.പി.വിഭാഗം
1.ഫാത്തിമ കെ വി -GMUPS മാടായി
2.അമായ പ്രമോദ്.പി -GGVHSS ചെറുകുന്ന് 
3.അർച്ചന.പി -GNUPS നരിക്കോട് 
  ആര്യശ്രീ.പി.കെ -GHSS കൊട്ടില
ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം
1.ഷിബിന.എൻ - GGHSS മാടായി 
2.അംജാദ.കെ.ടി.പി - GGHSS ചെറുകുന്ന് 
3.യാത്വി പി ദീപ് - GHSS കൊട്ടില
  ആനന്ദ് പി -GBHSS ചെറുകുന്ന്

Sunday, 17 September 2017

സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകരുടെ യോഗം സെപ്തംബർ 19 ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ സയൻസ്  ക്ലബ്ബ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപജില്ലയിലെ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകരുടെ യോഗം സെപ്തംബർ 19 ന് 3 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സി.യിൽ ചേരുന്നു. ഈ വർഷത്തിൽ ശാസ്ത്രമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങങ്ങളുടെ വിശദീകരണമാണ് അജണ്ട. വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ / അധ്യാപിക പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

മാടായി ഉപജില്ലാ ഗെയിംസ്: കബഡി - മത്സരഫലം

മാടായി ഉപജില്ലാ ഗെയിംസ്
കബഡി - മത്സരഫലം
Junior Boys
1.CHMKGHSS Mattool
2.GHSS Kunhimangalam
3.GHSS Kottila
Senior Boys
1.GBHSS Cherukunnu
2.GHSS Cheruthazham
3.GHSS Kunhimangalam

Saturday, 16 September 2017

Madayi Sub District Games; Chess -Result

Madayi Sub District Games
Chess -Result
Sub Jr. Boys:
1.Arjun K - Edamana UPS
2.Sachin K Nair - GCUPS Kunhimangalam
3.Dhanush - Vengara Priyadarssini UPS
Sub Jr.Girls:
1.Avanthika -GGHSS Madayi
2.Fathimath Naja -PJHS Madayi
3.Sreeshma - GUPS Purachery
Jr. Boys:
1.Sreyas KP - GHSS Kadannappi
2.Albin Raj - GHSS Cheruthazham
3.Neeraj P - GHSS Kunhimangalam
Jr. Girls:
1.Aparna -GGVHSS Cherukunnu
2.Anshiya - MECA Payangadi
3.Adithya - Bakitha Cherukunnu
Sr. Boys:
1.Junaid Abdul Nazar - CHMKGHS Mattool
2.Anuraj - GHSS Kottila
3.Althaf Asharaf - GBVHSS Madayi
 Sr. Girls:
1.Shaniba - GGHSS Madayi
2.Nandana - GGVHSS Cherukunnu 
3.Anusha -GWHSS Cherukunnu

മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നേടിയവർ ജില്ലാമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടി.


Fifa Under 17 World Cup - പ്രചാരണം

വോളിബോൾ & ഖോ-ഖോ മത്സരങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി

സപ്തംബർ 21 ന് നടത്താനിരുന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ (വോളിബോൾ & ഖോ-ഖോ) നാളെ (സപ്തംബർ 17) രാവിലെ 9 മണിമുതൽ GHSS കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2017-18 വർഷത്തെ രണ്ടാം വാല്യം പാഠപുസ്തക വിതരണം നടന്നുവരികയാണ്. നാളെയും (സപ്തംബർ 17) പാഠപുസ്തക വിതരണം നടക്കുന്നതായി കെ.ബി.പി.എസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പാഠപുസ്തക വിതരണമുള്ള സൊസൈറ്റികൾ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.