വിദ്യാലയ വാർത്തകൾ 2017-18

വായനാവാരാചരണം
ജി.സി.യു.പി.സ്‌കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം
സ്കൂൾ ലൈബ്രറി പുസ്തക പ്രദർശനവും ,പോസ്റ്റർ രചനാമത്സരവും

 

വായനാപുര ഹോം ലൈബ്രറി 
ഉദ്‌ഘാടനം:ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണൻ കൊയ്യാൽ
(ആകാശവാണി മുൻ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ)
ഗവ.വെൽഫേർ യു.പി.എസ് വെങ്ങര
ഗവ.എൽ.പി.സ്‌കൂൾ തെക്കേക്കര

എം.ആർ.യു.പി.സ്‌കൂൾ മാട്ടൂൽ
ജി.സി യുപി സ്‌കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം
മഴക്കാലരോഗങ്ങൾ-പ്രതിവിധികൾ
ആരോഗ്യക്ളാസ്സ്

10 ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉദ്ഘാടനം
ബഹു.വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ്
എടനാട് യു.പി സ്‌കൂൾ
 
ഗോപാൽ യു പി സ്‌കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം
 

No comments:

Post a Comment