വിദ്യാലയവാർത്തകൾ (2016-17)

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്‌ഞം
 
സെന്റ് മേരീസ് LP സ്‌കൂൾ വിളയാങ്കോട്
GMUP സ്‌കൂൾ ഏഴോം
GHSS ചെറുതാഴം
ഇടമന യു.പി സ്‌കൂൾ
GLP സ്‌കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം
ചെറുകുന്ന് മുസ്‌ലീം LP സ്‌കൂൾ
റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം

'അവകാശങ്ങളും കടമകളും' കുട്ടികളുമായി മുഖാമുഖം

അഭിനന്ദനങ്ങൾ ......

സംസ്‌ഥാന പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗിൽ 'എ ' ഗ്രേഡ് നേടിയ നന്ദന.ടി, ജി.സി.യു.പി സ്കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം.സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം
VDNMGWLPS ഏഴിലോട്
 എടനാട് വെസ്റ്റ് എൽ.പി സ്‌കൂൾ
 

സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി.എസ് വിളയാങ്കോട്
ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം
ശ്രീ.ടി വി രാജേഷ് MLA

സ്‌കൂൾ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ചാന്ദ്രവിജയ ദിനം

ഗവ.യു.പി.സ്‌കൂൾ പുറച്ചേരി
ചാന്ദ്രവിജയ ദിനം

പിലാത്തറ യു.പി.സ്‌കൂൾ
ചാന്ദ്രവിജയ ദിനം-ശ്രീ.സിദ്ധാർത്ഥൻ(ISRO)

കണ്ണപുരം ഈസ്റ്റ് യു.പി.സ്‌കൂൾ
അനുമോദന സദസ്സ്
 
ഹിരോഷിമ -നാഗസാക്കി ദിനാചരണം
യുദ്ധവിരുദ്ധറാലി

 എൻ.എം.യു.പി.സ്‌കൂൾ മാട്ടൂൽ
സ്‌കൂൾ ലീഡർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
 

 എടനാട് യു.പി സ്‌കൂൾ
എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണം

എം.യു.പി.സ്‌കൂൾ മാട്ടൂൽ
 വിദ്യാരംഗം - ഉദ്ഘാടനം

 വായനാവാരാഘോഷം
ജി.എൽ.പി.സ്‌കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം
ലൈബ്രറി സന്ദർശനം

GLPS ചെറുതാഴം സൗത്ത്

 എൻ.എം.യു.പി.സ്‌കൂൾ മാട്ടൂൽ
ഉദ്:കെ.പി.കെ വെങ്ങര
 അക്ഷരത്തോണിയിറക്കൽ

VDNM GWLPS ഏഴിലോട്

എടനാട് ഈസ്ററ് എൽ പി സ്‌കൂൾ
ലൈബ്രറി സന്ദർശനം

ജി.സി.യു.പി.സ്‌കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം
ലൈബ്രറി പ്രദർശനം
 വായനാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കൽ
 

എടനാട് യു പി സ്‌കൂൾ

 എം.ആർ.യു പി സ്‌കൂൾ മാട്ടൂൽ

അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം
ഗവ.യു.പി.സ്‌കൂൾ പുറച്ചേരി
പിലാത്തറ യു.പി.സ്‌കൂൾ
 

GLP School Kunhimangalam
യൂണിഫോമ വിതരണം

വായനാവാരാഘോഷം
Pilathara UP School
വിദ്യാരംഗം-പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം
ശ്രീ.ഹരിദാസ് കരിവെള്ളൂർ
എടനാട് ഈസ്റ് എൽ.പി സ്‌കൂൾ
വായനാക്കാർഡ് പ്രകാശനം
 പുസ്തക പ്രദർശനം
ജി.യു.പി സ്‌കൂൾ പുറച്ചേരി
ചങ്ങാതിക്കൊരു സ്നേഹ പുസ്തകം
ഉദ്ഘാടനം:ശ്രീ.ജയദേവൻ കരിവെള്ളൂർ 
 
 

GLPS Cheruthazham South
പ്രീപ്രൈമറി ക്ലാസ്സ് ഉദ്ഘാടനം
 

 NMUP School Mattool
കാർഷിക ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനം
നേന്ത്രവാഴ കൃഷി

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം
MRUP School Mattool
 
GMLP School Madakkara
 
Thavath Devivilasam LP School
Mattool Devivilasam LP School
 NMUP School Mattool
GLPS Cheruthazham South

GMLP School Madakkara
 
NMUP School Mattool
Thavath Devivilasam LP School
VDNM GWLP School Ezhilode
 
 
 
Mattool Devivilasam LP School
 
 Edanad East LP School
Gopal UP School Kunhimangalam
 MRUP School Mattool
 
Pilathara U P School
Kannapuram East UP School
 

ബ്ലോക്ക്തല ഉദ്ഘാടനം
ജി.എൻ.യു.പി സ്കൂൾ നരിക്കോട്
 
 
 
St.Mary's LP School Vilayancode
 Edanad UP School
MUP School Mattool
 

GMLP School Kunhimangalam

GCUP School Kunhimangalam

No comments:

Post a Comment