Tuesday, 13 November 2018

സംസ്കൃത സഹവാസ ശില്പശാല -2018

മാടായി ഉപജില്ലാ സംസ്കൃതം അക്കാദമിക്ക് കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് 2018 നവംബർ 16, 17 തീയ്യതികളിലായി ഉപജില്ലയിലെ യു.പി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി സഹവാസ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു.സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്ന പത്ത് യു.പി.വിഭാഗം കുട്ടികളെ വീതം ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

SASTRARANGAM-ENTER DETAILS OF CO-ORDINATOR

 ശാസ്ത്രരംഗം പ്രവർത്തനത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും തെരെഞ്ഞെടുത്ത കോർഡിനേറ്ററുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്‌ത പ്രൊഫോർമയിൽ ഇന്ന് തന്നെ എന്റർ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

PROFORMA

Monday, 12 November 2018

GAIN P F URGENT

പി എഫ് ലോൺ / ക്ലോഷർ  ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതും പ്രിൻറൗട്ടും രേഖകളും ഹാജരാകുന്നതിന് മുമ്പായി സ്‌കൂൾ മാനേജർ പരിശോധിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ് നമ്പർ മാനുവലായി എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് നിർബന്ധമായും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് . A.B.C.D STATEMENT ൽ അവസാന മാസം വരെ അടച്ച തുകയും വന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ അപേക്ഷ സബ്‌മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളു .ക്ലോഷർ അപേക്ഷ നൽകിയശേഷവും ക്ലോഷർ തുക ലഭിച്ച ശേഷവും ഉൾപ്പെടെ ക്യാഷായി ലഭിക്കുന്ന അറിയറുകളും മറ്റും പി എഫിലേക്ക് അടച്ചത് യാതൊരു  കാരണവശാലും തിരികെ ലഭ്യമാകാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല .
പി എഫ് അഡ്മിഷൻ അപേക്ഷകളിൽ നോമിനേഷൻ ഫോറത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രിന്റൗട്ടിൽ വരേണ്ട വിവരങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല .ഗെയിൻ പി എഫ് പരിശോധനാ ക്യാമ്പിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർ രേഖകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡി ഡി ഇ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
2015 - 2016 വർഷത്തെ പി എഫ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ലഭിക്കാത്ത പി എഫ് വരിക്കാരുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സഹിതം പ്രധാനാധ്യാപകർ മുഖാന്തിരം അപേക്ഷ ഡി ഡി ഇ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
ഗെയിൻ പി എഫ് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ സഹിതം kasepf.ddekannur@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 9 November 2018

Text Book Indenting 2019-2020

URGENT

12/11/18 നു HM കോൺഫെറെൻസിനു വരുമ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമ പൂരിപ്പിച്ചു ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
Proforma for Ramp&Rail
Letter Regarding Toilets

HM CONFERENCE ON 12/11/18

12/11/18 നു രാവിലെ 10.30 നു ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ചേരുന്നതായിരിക്കും .മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
അജണ്ട :- 1.നൂതന അവാർഡ് 
                   2.മലയാളത്തിളക്കം  മറ്റുകാര്യങ്ങൾ 

NOON MEAL - MOST URGENT

ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്‌കൂളുകളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ നൂൺമീൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് സമർപ്പിച്ചതിലുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ഇന്ന് ( 09 - 11  - 2018  ) ന് ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .

1, GHSS KADANNAPPALLY
2, GGHSS MADAYI 
3, CHERUKUNNU MUSLIM LPS
4, GLPS CHERUKUNNU NORTH
5, GLPS CHERUKUNNU SOUTH
6, GLPS KARAYAD
7, GMLPS MADAKKARA
8, THAVATH DEVI VILASAM 
9, SREE VAYALAPRA
10, GMUP PAZHAYANGADI
11, NERUVAMBRAM UPS

Thursday, 8 November 2018

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

അദ്ധ്യാപകദിന സ്റ്റാമ്പിൻറെ തുക ഇനിയും അടയ്ക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ 12 -11 2018 ന്  മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു


DAILY DATA - MOST URGENT

Sir/Madam,
    ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്കായി പുതിയ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും  എം.എച്ച്.ആര്‍.ഡിയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കണക്ക് പഴയ രീതിയില്‍ തന്നെ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.  ആയതിനാല്‍ ഈ ആഫീസില്‍ നിന്നും ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ താങ്കളുടെ അധികാര പരിധിയില്‍ വരുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകളും  DAILY DATA  (ഓരോ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആണ്‍കുട്ടികളുടെയും പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം) https://www.transferandpostings.in/mdmms എന്ന ലിങ്കില്‍ കയറി  എല്ലാ ദിവസവും മുടക്കം കൂടാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് താങ്കള്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.  ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ നിര്‍ദ്ദേശം ഇന്നു തന്നെ താങ്കളുടെ അധികാര പരിധിയില്‍ വരുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകള്‍ക്കും നല്‍കാന്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നു.


                  Sd/-
SENIOR ADMINISTRATIVE ASSISTANT, 
NOON MEAL SECTION.
DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION,
THIRUVANANTHAPURAM.

എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല

ഉപന്യാസ മത്സരം 08/11/18 ന്

ക്ഷേത്രപ്രേവേശന വിളംബരം 92 ആം വാർഷികം - സ്കൂളുകളിൽ ഉപന്യാസ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സബന്ധിച്ച് - കത്ത് .

Tuesday, 6 November 2018

ശ്രദ്ധ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഉപജില്ലാ കലോൽസവം - പുതിയ സമയപട്ടിക

കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം - സമയക്രമം

NOON MEAL URGENT

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - രാഷ്ട്ര പിതാവിന്റെ 150 -)൦ ജന്മവാര്ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിദ്യഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കത്ത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . 
കത്ത്......ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക

പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകരുടെ ക്രമീകരണ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്


URGENT - കലോത്സവം സമയമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക

കലോത്സവം സമയക്രമപ്പട്ടിക 

 

Monday, 5 November 2018

KALOLSAVAM RESULS


KALOLSAVAM 2018 RESULTS..... Click Here

കലോത്സവം അടിയന്തിരം

നവമ്പർ 7 , 8  തീയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ചുമതലകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു..ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകരെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ കലോത്സവ നടത്തിപ്പിനായി വിട്ട് നൽകേണ്ടതാണ് .
എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല
 list of duty teachers.....ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Saturday, 3 November 2018

മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം 2018 - മത്സരഫലങ്ങൾ

URGENT

ഇതോടൊപ്പമുള്ള ലിസ്റ്റിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകർ പുതിയ സോഫ്‌റ്റെവെയിൽ JULY 18 ന്റെ Physical Balance ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റർ  ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
                         NOON MEAL OFFICER
LIST OF SCHOOLS  

NOON MEAL URGENT

MDM DAILY DATA ENTRY നിർബന്ധമായും എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ് .പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉണ്ടെന്നു കരുതി ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .

Thursday, 1 November 2018

noon meal cicular

NOON MEAL URGENT

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ സോഫ്ട്‍വെയറിൽ രേഖപെടുത്തുന്നതിലേക്കായി നൂൺമീൽ അക്കൗണ്ടിൽ 31-3-2018 ലെ ബാലൻസ് തുകയും ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽരണ്ടു കോപ്പി വീതം  05-11-2018 നകം ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .
 പ്രൊഫോർമ ......ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല

Wednesday, 31 October 2018

URGENT-SAMPOORNA

ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഇന്ന് 31/10/2018 ന്  വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി സമ്പൂർണയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു സ്കൂൾ Confirmation നടത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
               എ ഇ ഓ മാടായി

VERY URGENT - OBSERVANCE OF 31st OCTOBER AS RASHTRIYA SANKALP DIWAS.

CIRCULAR......................................Click here

Tuesday, 30 October 2018

HM CONFERENCE -തീയ്യതിയിൽ മാറ്റം

ഒക്ടോബർ 31  രാവിലെ 10 .30 ന്   HM CONFERENCE മാടായി എ ഇ ഒ  ഓഫീസിൽ ചേരുന്നതാണ്.മുഴുവൻ പ്രധാനധ്യാപകരും ചുവടെ ചേർത്ത പ്രൊഫോർമ പൂരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് . 

എ ഇ ഒ  
മാടായി ഉപജില്ല

DATA COLLECTION

 തൊഴിൽ രംഗത്തെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രഫോർമയിൽ 31-10-2018 നകം ഈ ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല
പ്രഫോർമ

Monday, 29 October 2018

URGENT -GOVT UP SCHOOL HM

 ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് ലാസ്‌റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫോർമ നാളെ  (30-10-2018 ) ന് 5 മണിക്കകം ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്
LAB ASST. PROFORMAS...ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

 2018-2019 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ PART TIME TO FULL TIME,  HSA ( langauge ) എന്നിവയുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു . ലിസ്റ്റ് സംബന്ധമായി  പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 01-11-2018 നകം രേഖാമൂലം ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .
1,  LIST OF BT TO FT..... Click Here
2,  HSA SENIORITY LIST.......Click Here

URGENT-GOVERNMENT UP SCHOOLS.

08 .10 .2018 ലെ DPI /80645 /2018 /2018 -SP എന്ന സർക്കുലർ പ്രകാരം 2018 -19 വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിലും സർക്കാർ യു. പി സ്കൂളുകളിലും ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഓൺലൈൻ മുഖേന ഇൻഡൻറ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു.ഈ മാസം 12  ന് മുൻപ് ഇൻഡൻറ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദേശമാണ് ആദ്യം നൽകിയത്. ഈ തീയതി 25 വരെ നൽകി വീണ്ടും  അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നാലിൽ ഒരു ഭാഗം സ്കൂളുകൾ മാത്രമാണ് ഇൻഡൻറ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ അടിയന്തിരമായി 30.10.2018  ന്   1 മണിക്ക് മുൻപായി  ഇൻഡൻറ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു .30 നു  സൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു.
CIRCULAR.............................Click here 

NuMATS 2018

2018 നവംബർ 24 നു നടക്കാനിരിക്കുന്ന NuMATS പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേര് വിവരവും രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസും എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
REGISTRATION FEES :-Rs 50/-
LAST DATE OF REGISTRATION :- 30/10/2018
NuMATS 2018 CIRCULAR.........click here

അറിയിപ്പ്

നവംബർ 1 കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ സ്കൂൾ അസംബ്ലി ചേർന്നു നവകേരള സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ചില സൂചനകൾ കൊടുക്കുകയും ഒന്നാമത്തെ പിരീയഡ് ഈ വിഷയത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് വ്യക്‌തമാക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മക രചനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും മെച്ചപ്പെട്ടത് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.(വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണുക).
 

TAEKWONDO RESULTS

RESULTS.......................Click here

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്.

ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ക്വിസ് ,ടാലന്റ് പരീക്ഷ (HS,HSS) 03/11/18 ശനിയാഴ്ച്ച കണ്ണൂർ TTI യിൽ വെച്ച് 10 നടക്കും.സബ്ജില്ലയിൽ ഒന്ന് രണ്ടു സ്ഥാനം നേടിയ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ അധികാരിയുടെ കത്തുമായി പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.നാടക മത്സരം 06/11/18 മൂത്തേടത്ത് HSS ൽ വെച്ച് നടക്കും.കുട്ടികൾ (സബ്ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം )തയ്യാറാവേണ്ടതാണ്.ബാക്കി മേളകൾ 9,10 തീയതികളിൽ (ജില്ലാ)തളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലായി നടക്കും.

Saturday, 27 October 2018

PREMATRIC MINORITY URGENT

It is to inform you that the the last date for Pre-Matric scholarship scheme is 31st October, 2018 for students to apply for Fresh and Renewal both- for 2018-19. 
       Institutes have to finish their verification before the closure of the application dates! Otherwise applications marked as defective cannot be submitted by the students! So Institutes are requested to complete their pending verification before last date of application submission.

Friday, 26 October 2018

അറിയിപ്പ്

SASTROLSAVAM MATHS FAIR RESULT

RESULTS.........................Click here

SASTROLSAVAM WORK EXPERIENCE RESULT

RESULTS ..........................Click here

SASTROLSAVAM -SOCIAL SCIENCE FAIR RESULT

RESULTS..................Click here

SASTROLSAVAM 2018

SCIENCE FAIR RESULTS.....................Click here

സ്കൂൾ കലോത്സവം അറിയിപ്പ്

സ്കൂൾ കലോത്സവം ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ 30/10/18 നു വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
03/11/18 നു കൃത്യം 9.30 ക്കു രജിസ്‌ട്രേഷൻ .
10 മണിക്ക് രചന മത്സരങ്ങൾ 
നവംബർ  7,8 തീയ്യതികളിൽ സ്റ്റേജ് ഇനങ്ങൾ.
Note :- ജില്ലാ തല മത്സരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ തിയ്യതിയുമായി സഹകരിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

WORKING DAY ON 27-10-18

Thursday, 25 October 2018

അറബിക് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ്

മാടായി ഉപജില്ലാ അറബിക് ടീച്ചേഴ്‌സ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ് 30-10-2018 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ മാടായി ബി ആർ സി ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് LP,UP,HS വിഭാഗങ്ങളിലെ എല്ലാ അറബി അദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .
1,3,5,8 ക്ലാസ്സുകളിലെ TB,TT എന്നിവ കരുത്തേണ്ടതാണ്

ശാസ്ത്രോത്സവം 2018 - ഐ ടി മേള ഫലം

Expenditure Statement Pending

2018 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ Expenditure Statement പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 29-10-2018 നകം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് . ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. Expenditure ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ NIL ENTRY സബ്മിറ്റ്  ചെയ്യേണ്ടതാണ് .
എ .ഇ .ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല 
 

 
Expenditure Statement Pending List September 2018     
 
Sl.NoOffice CodeOffice Name113507CHRIST NAGAR LPS213527KANNOM L.P.S313532MUTTIL L.P.S413538ST.MARYS L.P.S PUNNACHERY513541ARATHIL VMLPS613546MIM LPS MATTOOL713571NERUVAMBRAM UP SCHOOL813513G.L.P.S CHERUKUNNU SOUTH913514G.L.P.S CHERUTHAZHAM SOUTH1013523G.M.L.P.S NARIKODE1113524G.W.L.P.S EZHOME1213525G.W.L.P.S MADAKKARA
അറിയിപ്പ്

പ്രളയ കാലത്തു നഷ്ടപെട്ട പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കു പകരമായി October 27,November 3 എന്നീ ദിവസങ്ങൾ സ്കൂൾ പ്രവർത്തി ദിനമായിരിക്കും .
                    പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ 

URGENT - DIVORMING TABLET

ശിശുദിന സ്റ്റാമ്പ്‌ 2018ന്റെ ചിത്രരചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്

Wednesday, 24 October 2018

2018 വർഷത്തെ മലയാളഭാഷ ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാവാരാഘോഷവും - പ്രതിജ്ഞ

2018 വർഷത്തെ മലയാളഭാഷ ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാവാരാഘോഷവും - പ്രതിജ്ഞ
circular

SCIENCE QUIZ,TALENT TEST

മാടായി ഉപജില്ലാ സയൻസ് ക്വിസ് ,ടാലെന്റ് ടെസ്റ്റ് (HS,HSS)മാത്രം 2018 ഒക്ടോബർ 27 നു മാടായി ബി ആർ സിയിൽ നടക്കും .
HS SCIENCE QUIZ&TALENT TEST -10 AM
HSS SCIENCE QUIZ-11 AM
HS,HSS വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഓരോ കുട്ടി പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .
                                സെക്രട്ടറി 
                                സയൻസ് ക്ലബ്ബ്

Tuesday, 23 October 2018

MOST URGENT- RIESI COURSE


NOON MEAL URGENT- IRON FOLIC ACID

2018 sk]vXw_À amk¯nse Ab¬t^m-fnIv Kpfn-I-I-fpsS hnX-cWw kw_-Ôn¨ IW¡pIÄ CtXmsSm¸apÅ s{]mt^mÀa X¿mdm¡n 24þ10þ2018 \v 12 pm \v ap³]mbn ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .
എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല 

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

LSS/USS സ്കോളർഷിപ് നേടാൻ അർഹതയുള്ള കുട്ടികളുടെ സാധ്യതാ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും അതാത് പഞ്ചായത്തിലെ Implementing Officers നു 25/10/2018 നു മുൻപായി ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
                                എ ഇ ഓ മാടായി 

SANSKRIT ACADEMIC COUNCIL MEETING

മാടായി ഉപജില്ലാ സംസ്‌കൃതം അക്കാദമിക് കൗണ്സിലിന്റെ മീറ്റിംഗ് 25/10/18 വ്യാഴാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ ചേരുന്നു.ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ UP /HS സംസ്‌കൃതം അധ്യാപകരെയും മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം

 മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 
2018 ഒക്ടോബർ 25, 26 തീയ്യതികളിൽ ചെറുതാഴം ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ നടക്കും.
2018 ഒക്ടോബർ 25 ന്
ഐ ടി. മേള
ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കന്ററി
2018 ഒക്ടോബർ 26 വെള്ളി - രാവിലെ 9 മണി
1 ) ശാസ്ത്രമേള - ശാസ്ത്ര നാടകം
2) സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള
3) ഗണിത ശാസ്ത്രമേള
4) പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള

NB ;- ഐ ടി.മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്
മേള  രാവിലെ  9.30 തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്
ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മത്സരങ്ങൾ രാവിലെ 9.30ന് സമയത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്
ഉത്ഘാടന - സമാപന പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല
രജിസ്ട്രേഷൻ 25 ന് രാവിലെ 9.30 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്

കൺവീനർ
സംഘാടക സമിതി

MATHEMATICS QUIZ COMPETITION RESULT

23.10.18 നു മാടായി ബി ആർ സിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മത്സര വിജയികൾ .
HIGH SCHOOL
 1st - NEERAJ P-GHSS KUNHIMANGALAM
 2nd- SNEHA P V-GGVHSS CHERUKUNNU
3rd- MUBASHEER C P GBHSS CHERUKUNNU.
HIGHER SECONDARY
1 st- AMAANA - PJHSS PUTHIYANGADI
2nd-SOORYA E V -GBHSS MADAAYI
3rd - 1.ADISH.P-GHSS KADANNAPPALLI
         2.SANDRA CHANDRAN-GHSS CHERUKUNNU
         3.YADUKRISHNA-GHSS KUNHIMANGALAM

Monday, 22 October 2018

SPORTS - URGENT

മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ  തയ്‌ക്വൊണ്ടോ മത്സരം 25/10/18 വ്യാഴം രാവിലെ 9.30 നു ചെറുകുന്ന് ബോയ്സ് സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള KVR building ൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് .
Note  :- ഓൺലൈൻ എൻട്രി 24/10/18 നു 12 മണിക്ക് മുൻപായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സുരീലി ഹിന്ദി BRC തല പരിശീലനത്തിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ഒരു ഹിന്ദി ടീച്ചറെ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി പ്രധാനാധ്യാപകൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
LIST OF SCOOLS................click here

Tuesday, 16 October 2018

സി വി രാമൻ ഉപന്യാസ മത്സരഫലം

മാടായി ഉപജില്ലയിൽ ഒക്ടോബർ 11 ന് നടന്ന സി.വി.രാമൻ ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ

ഒന്നാം സ്ഥാനം - ഐശ്വര്യ പി.വി  ജി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കടന്നപ്പള്ളി

രണ്ടാം സ്ഥാനം - കീർത്തന സി._ ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കുഞ്ഞിമംഗലം

മൂന്നാം സ്ഥാനം - നന്ദന സോമൻ - ജി.ജി.വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് - ചെറുകുന്ന്

ഉപജില്ലയിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജില്ലാ തല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ജില്ലാ തല മത്സരം 23 - 10-2018 ന് രാവിലെ 9.30ന് (ചൊവ്വ) ടി.ടി.ഐ ഫോർ മെൻ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്നതാണ്

സേവനപുസ്തകം -URGENT

വിവിധ പരിശോധനകൾക്കായി മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സേവന പുസ്തകങ്ങൾ നാളെ (17 -10 -2018 ) നകം തിരികെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .
എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല

സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം -2018

മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2018 ഒക്ടോബർ 25 ,26 തീയ്യതികളിൽ ചെറുതാഴം  ഗവ :ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും . എൻട്രി ഇന്ന് മുതൽ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം ലിങ്കിൽ സ്കൂൾ കോഡ് യൂസറും പാസ്സ്‌വേർഡും ആയി ഉപയോഗിച്ച് നടത്താവുന്നതാണ് .എൻട്രി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്യതി 22 -10 -2018 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് .
schoolsasthrolsavam 2018-2019  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗവ : പ്രൈമറി പ്രധാനദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2018-2019 ലെ കേഡർ സ്ട്രെങ്ങത് ,തസ്തിക ഒഴിവ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 20-10-2018 നകം നിശ്ചിത പ്രഫോർമയിൽ ഓഫീസിലെത്തിക്കേണ്ടതാണ് .പ്രഫോർമ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് .

URGENT

 കത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തു നൽകേണ്ടതിനാൽ കാലതാമസം പാടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 
IED PROFORMAS

NOON MEAL -DATE EXTENDED

നൂൺ മീൽ സോഫ്‌റ്റ് വെയറിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചതു സംബന്ധിച്ച്‌ ................click here

Monday, 15 October 2018

VERIFICATION OF DIFFERENT SCHOLARSHIP

Verify all the Prematric Minority , Prematric Disability,NMMS scholarships on the institute login of NSP. The last date for verification is 15.10.2018.
click here 

SPORTS URGENT

മാടായി ഉപജില്ലാ കായിക മേളയിൽ മാറ്റി വെച്ച HIGHJUMP മത്സരം 16/10/18 നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10.30 നു പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് .

Sunday, 14 October 2018

കായികമേള-2018മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്‌വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഏവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു .
എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല

Friday, 12 October 2018

വിദ്യാരംഗം അറിയിപ്പ്

വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾ കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ യോഗം 16-10-2018 ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്‌ക്ക്‌ 3 മണിക്ക് മാടായി ബി ആർ സി ഹാളിൽ ചേരുന്നു .മുഴുവൻ കൺവീനർമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു .
ഉപജില്ലാ ഓഫീസർ / കൺവീനർ

GANDHI JAYANTHI REPORT SUBMITTING-REGARDING

ഗാന്ധി ജയന്തി വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായഹരിതോത്സവ പ്രവർത്തനം എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച് 
 LETTER
എട്ടാം ഉത്സവം Attachment
കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം ഫോട്ടോ സഹിതമുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട 12/ 10/ 2018    വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്   മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
 

SIXTH WORKING DAY FINAL REPORT


Thursday, 11 October 2018

NOON MEAL URGENT

കേന്ദ്രസംസ്ഥാന ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളും01/06/2018 മുതൽ ഇന്നേവരെ ഉള്ള അറ്റൻഡൻസ് അടക്കം സോഫ്‌റ്റെവെയിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും 12/10/2018 വൈകുന്നേരം 5മണിക്ക് മുൻപായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 10 October 2018

അറിയിപ്പ്

ഈ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന HS,HSS വിഭാഗത്തിലെ  ചാർജൂള്ള അദ്ധ്യാപകർക്കായി മാന്വൽ വിശദീകരണ ക്ലാസ്  നടത്തുന്നു .12-10-2018 ന് വെള്ളിയാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി ആർ സി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ HS,HSS വിഭാഗത്തിലെ ചാർജുള്ള അദ്ധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് 
വിവരങ്ങൾക്ക് :- 
സീതാദേവി കെ 
കൺവീനർ പ്രവൃത്തി   പരിചയം 
9947231857

Tuesday, 9 October 2018

SPORTS URGENT

സ്‌കൂൾ പാർലമെണ്ട് ഇലക്‌ഷൻ നടക്കുന്നതിനാൽ സെലെക്ഷൻ ട്രിയൽസ് തീയ്യതിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് .
മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ സെലെക്ഷൻ ട്രയൽസ് സബ്‌ജൂനിയർ തലം മുതൽ സീനിയർ വരെ ഒക്ടോബർ 12,13 തീയതികളിൽ പാളയം മാടായി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ 11/10/18 നു മുൻപ് നിർബന്ധമായും ഓൺലൈൻ രെജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
NB:- ഒരോ  ഐറ്റത്തിനും  സ്കൂളിൽ നിന്നും മികച്ച അത്‌ലറ്റുകളെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിക്കുക. വിവരങ്ങൾക്ക് :9895297685

ഗവ : പ്രൈമറി / ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

 01 -01 -2001 മുതൽ 31 -12 -2010 വരെ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച അദ്ധ്യാപകർ / ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ പൂരിപ്പിച്ച് 2 കോപ്പി വീതം സേവനപുസ്തകം സഹിതം 11 / 10 / 2018 ന് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .വിജിലൻസ് പരിശോധനയുള്ളതിനാൽ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ മേൽ പറഞ്ഞവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ നിയമനം ലഭിച്ചവർ ആരുമില്ലെങ്കിൽ 'ഇല്ല ' എന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകHM കോൺഫെറെൻസും ഏകദിന ശില്പശാലയും

മാടായി സബ്ജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 10.10.18 നു ബുധനാഴ്ച്ച 10 മണിക്ക് BRCയിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു.10.30 നു അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഏകദിന ശില്പശാലയും നടക്കുന്നതാണ് .

Monday, 8 October 2018

Noon meal urgent

നൂൺമീൽ സോഫ്ട്‍വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വ്യക്‌തതയോടെ വിശദമായി എഴുതി സ്കൂൾ കോഡ് പേരും രേഖപ്പെടുത്തി 10 -10 -2018 ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെതന്നെ സെക്ഷനിൽ നൽകേണ്ടതാണ് .
നൂൺമീൽ ഓഫീസർ 
മാടായി ഉപജില്ല

Saturday, 6 October 2018

അറിയിപ്പ്

പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാടായി സബ്ജില്ലാ മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയ്യതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു 
സ്പോർട്സ് -ഒക്ടോബർ 16 ,17 
ശാസ്ത്രമേള - ഒക്ടോബർ 25 ,26 
കലോത്സവം - നവംബർ 7 ,8 ,9
ഇത് സ്കൂൾ തല തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അറിയിപ്പ് ആണ്

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2009 - 2011 കാലയളവിൽ മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ അക്കൗണ്ടൻറ് ജനറലിൻെറ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ തടസ്സവാദമായ സെൻസസ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തവകയിൽ അധിക തുക കൈപ്പറ്റിയ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും, സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം അധികം കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരിച്ചടക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന സത്യവാങ്മൂലം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ വാങ്ങി ആയത് സേവനപുസ്തകത്തിൽ പതിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി വിവരം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഈ  ഓഫീസിനെഅറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ സത്യവാങ്മൂലം(ആമുഖ പത്രം ഉൾപ്പെടെ ) എ ഇ ഒ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
എ ഇ  ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല

Friday, 5 October 2018

Govt/Aided/Unaided LP /UP പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

SMART ENERGY PROGRAMME നെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമ  പൂരിപ്പിച്ചു 10/ 10/ 18 നു മുൻപായി deotaliparamba@gmail.com എന്ന email id യിലേക്ക് ഇമെയിൽ മുഖാന്തരം അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .
PROFORMA 

URGENT

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് / അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ജലം സൂക്ഷിക്കുന്ന വാട്ടർ ടാങ്കും ശൗചാലയങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  നടപടി സ്വീകരിച്ച് ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് 15/ 09/ 18 നു മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന്ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു .എന്നാൽ ചില സ്കൂളുകൾ ഇതുവരെയായും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽസമർപ്പിക്കണമെന്നു അറിയിക്കുന്നു.............. ORDER
റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാത്ത സ്കൂളുകൾ
1.GMUP MADAYI
2.GWUP VENGARA                                 എ ഇ ഓ മാടായി

പെൻഷൻ അടിയന്തിരം -എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ മാത്രം

2019 ജൂൺ 30 നകം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സേവന പുസ്തകം ശമ്പള നിർണ്ണയം അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി 10-10-2018 നകം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല

Thursday, 4 October 2018

സി.വി.രാമൻഉപന്യാസമത്സരം-ഹൈസ്കൂൾവിഭാഗം


വിഷയം
1)-Science and Technology for sustainable future
ശാസ്ത്രവുംസാങ്കേതികവിദ്യയുംസുസ്ഥിരഭാവിക്ക്
2 )Space research in India ,Prospects and Challenges
ഇന്ത്യയിലെബഹിരാകാശഗവേഷണം, സാധ്യതകളുംവെല്ലുവിളികളും
3)Emerging trends in Organic farming for Sustainable Agriculture
ജൈവകൃഷിയിലെനൂതനപ്രവണതകളുംസുസ്ഥിരകാർഷികവികസനവും
2018 ഒക്ടോബർ 11 ന് 10 മണിക്ക്മാടായിഎ... ഓഫീസിൽനടക്കുന്നു.ഹൈസ്കൂൾവിഭാഗത്തിൽഒരുകുട്ടിപങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്..മൂന്ന്വിഷയത്തിൽഅപ്പോൾനറുക്കെടുക്കുന്നവിഷയമാണ്തിരെഞ്ഞെടുക്കുക
സെക്രട്ടറി :-9446938821
സയൻസ്ക്ലബ്ബ്
മാടായി

സ്പോർട്സ് & ഗെയിംസ് ജില്ലാതല മത്സരങ്ങൾ

1. 05/10/2018-U/17 CRICKET
2. 05/10/2018-U/19 FOOTBALL
3. 08/10/2018-U/19 CRICKET
4. 08/10/2018-U/17 FOOTBALL
5. 06/10/2018-(U/14,U/17,U/19)CHESS at ST.Michale                                AIHSS Kannur

6. 08/10/2018-(U/17 Boys&Girls) VOLLEY BALL
7. 08/10/2018-(U/17 Boys&Girls) KHO-KHO
8. 09/10/2018-(U/19 Boys&Girls) KHO-KHO
9. 09/10/2018-(U/19 Boys&Girls) VOLLEY BALL
10.09/10/2018-(U/19 Boys&Girls)KABADI
ELIGIBILITY CERTIFICATE നിർബന്ധമാണ് എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു.
CONTACT NUMBER :- 9895297685

Wednesday, 3 October 2018

NOON MEAL -POSHAN MAA URGENT

POSHAN MAA പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ബോധവത്കരണ പരിപാടിയുടെ ഫോട്ടോയും റിപ്പോർട്ടും ഇന്ന് (03 / 10 / 2018 ) തന്നെ nmaeomadayi@gmail.com  എന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക്‌ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

URDU TALENT MEET

മാടായി സബ് ജില്ലാ ഉറുദു ടാലൻറ് മീറ്റ് ഒക്ടോബർ 8 തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 .30 ന് മാടായി ബി ആർ സിയിൽ നടക്കുന്നതാണ് സ്കൂൾ തല വിജയികൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുക 

Monday, 1 October 2018

പെൻഷൻ അപേക്ഷ സമർപ്പണം

30-06-2019 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിരമിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ഈ ഓഫീസിൽ കാലതാമസം കൂടാതെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

സ്വദേശ് മെഗാ ക്വിസ് 2018 -URGENT

സ്വദേശ് മെഗാ ക്വിസ് -2018 ഉപജില്ലാ തല മത്സരം ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ഗവ : ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും .LP വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയെയും ,UP,HS,HSS വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെ വീതവും പങ്കെടുപ്പിക്കണം

POSHAN MAA -URGENT

മേൽ നിർദേശ പ്രകാരം 26 -09 -2018 മുതൽ ഒരാഴ്ച്ച പോഷൻ അഭിയാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ,ഹെൽത്ത് ,കൃഷി ,ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ കുട്ടികൾക്ക് ,പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാർക്കും രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും  ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി 03-10-2018 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മുമ്പായി ഫോട്ടോകളും റിപ്പോർട്ടും nmaeomadayi@gmail.com എന്ന ഇ മെയിൽ ഐ ഡി യിലേക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
POSHAN ABHIYAAN

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ശുചിത്വ മിഷൻ -September 22 മുതൽ ഒക്ടോബർ 2 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തീവ്ര ശുചീകരണ പരിപാടി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ 
LETTER 
PLEDGE 

Saturday, 29 September 2018

NOON MEAL

 ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കത്ത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു 
letter click here
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലിങ്ക്  LINK CLICK HERE

PREMATRIC MINORITY DATE EXTENDED

Minority Prematric Scholarship ന്റെ FRESH/RENEWAL അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ submit ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയ്യതി 2018 October 15 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു ...................click here

Thursday, 27 September 2018

കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്‌കൂൾ (ഗെയിംസ്, നീന്തൽ , കായിക മേള ) മത്സരങ്ങളുടെ തിയ്യതി  ക്രമം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . സബ്ജില്ലാ മത്സരങ്ങളിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്ത പ്രദാനാധ്യാപകൻ സാക്ഷ്യ പെടു ത്തിയ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ക്യത്യ സമയത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
Tentative programmes of sports and games and team selections .......Clik here

I ST TERMINAL EXAMINATION REGARDING

ഒന്നാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച് .............click here

FLOOD CLEANING - URGENT

Tuesday, 25 September 2018

MAHATMA GANDHI 150th BIRTH ANNIVERSARY ACTION PLAN

LETTER......click here


EXPENDITURE STATEMENT -Reg

ആഗസ്ത് മാസത്തിലെ Expenditure statement ഡാറ്റ എൻട്രി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു .ആയത് രണ്ട്‌ ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് .
എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല

 
Expenditure Statement Pending List August 2018     
 
Sl.NoOffice CodeOffice Name113530MATTOOL A.L.P.S213532MUTTIL L.P.S313538ST.MARYS L.P.S PUNNACHERY413560LFUP SCHOOL MATTOOL513563G.U.P.S PURACHERY613564G.C.U.P.S KUNHIMANGALAM713522G.M.L.P.S MATTOOL813524G.W.L.P.S EZHOME
സ്വച്ഛത ഹി സേവാ

 കേന്ദ്ര കുടിവെള്ള ശുചിത്വ മന്ത്രാലയം ശുചിത്വ ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2018 സെപ്തംബർ മുതൽ ഒക്ടോബര് 2 വരെ സ്വച്ഛത ഹി സേവാ (ശുചിത്വം തന്നെ സേവനം ) എന്ന പേരിൽ ക്യാമ്പയിൻ സങ്കടിപ്പിക്കുന്നു .മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ സ്കൂളിൽ വിവിധ പ്രചാരണ പരിപാടികളും ,പരിശീലന പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും സ്കൂൾ പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് .കത്ത് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തത് പരിശോധിക്കുക 
LETTER

Monday, 24 September 2018

PREMATRIC MINORITY -CIRCULAR 3

ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് അപേക്ഷ സമർപ്പണവും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും സംബന്ധിച്ച് ...........click here

SCHOLARSHIP - E-GRANTZ

സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പട്ടികജാതി വികസനം ഇ ഗ്രാന്റ്സ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ....................CIRCULAR

SPECIAL SCHOOL KALOLSAVAM 2018-19

Saturday, 22 September 2018

NOON MEAL VERY URGENT

ഉച്ചഭക്ഷണരേഖകൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിശീലനം 
26/09/2018  ബുധനാഴ്ച്ച 10.30 ന് കൊട്ടില ഗവ:ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ
ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും
ഉച്ചഭക്ഷണചാർജ്ജുള്ള അദ്ധ്യാപകൻ / കമ്പ്യൂട്ടർപരിജ്ഞാനമുള്ള അദ്ധ്യാപകൻ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
കൃത്യസമയം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

GAIN PF URGENT

24/ 09 2018 തീയ്യതിയിൽ ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന ഗെയിൻ പിഎഫ്‌ വെരിഫിക്കേഷൻ ക്യാമ്പയിനിൽ മാടായി,
മാട്ടൂൽ,ഏഴോം,കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ ,പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്‌കൂളുകളിലെ
പ്രധാനാധ്യാപകർ രാവിലെ10.30നും കണ്ണപുരം,ചെറുകുന്ന്,കുഞ്ഞിമംഗലം,
ചെറുതാഴം,പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്‌കൂളുകളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകർ
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കും ഇതോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കത്തിലെ രേഖകൾ 
സഹിതം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
LETTER
എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല  

  

NOON MEAL URGENT

 ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന്‌ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഇന്ന് തന്നെ (22 -09 -2018 ) app.keralamdm.gov.in  എന്ന സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് . നിലവിലെ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ കോഡ് യൂസർ ഐ ഡി ഉം 1 എന്ന് പാസ്സ്‌വേർഡും നൽകുക .തുടർന്ന് പാസ്സ്‌വേർഡ് മാറ്റി പുതിയ പാസ്‌വേഡ് നൽകി വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യുക .തുടർന്ന് ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക .വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക 

NEW MDM SOFTWARE DETAILS

URGENT - ഉപജില്ലാ ഗെയിംസ്

മാടായി ഉപജില്ലാ ഗെയിംസ് മത്സരം ചുവടെ ചേർത്ത രീതിയിൽ നടക്കുന്നതാണ് 
24 -09 -2018  ചെസ്സ് 9 .30 am - KSTA OFFICE MADAYI
 24 -09 -2018 ടേബിൾ ടെന്നീസ് 11 .30 am - GHSS KOTTILA
25-09-2018  9.30 am U/17,U/19 വോളിബോൾ - വാദിഹുദ HSS
26-09-2018 9.30 am ക്രിക്കറ്റ് സെലക്ഷൻ - പാളയം ഗ്രൗണ്ട് 
29-09-2018  9.30 am KHO KHO - KUNGHIMANGALAM HSS

Wednesday, 19 September 2018

അറിയിപ്പ്

SWATCHHTA HI SEVA 2018 - പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ ബഹുഃ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ................click here

അടിയന്തിരം - ഗണിത സെമിനാർ , ഗണിത ക്വിസ്

22 -09 -2018 ന് നടത്താനിരുന്ന ഭാസ്കരാചാര്യ ഗണിത സെമിനാറും 26 -09 -2018 ന് നടത്താനിരുന്ന ഗണിത ക്വിസ് എന്നിവ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതായി എ ഇ ഒ അറിയിക്കുന്നു .

Tuesday, 18 September 2018

SPORTS URGENT

മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കബഡി U/ 19 ,U/ 17 മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 19 നു ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് ചെറുകുന്ന് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.
U/ 19 ഫുട്ബോൾ 22/ 09/ 18 ശനിയാഴ്ച്ച  രാവിലെ 9 മണിക്ക് പാളയം ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .
 CONTACT NUMBER :- 9895297685 

SWATCHHTA HI SEVA - 2018 Pledge

Sep 18 നു സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സ്പെഷ്യൽ അസംബ്ലി ചേർന്നു ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്‌തിട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലേണ്ടതാണ് .
click here

NOON MEAL URGENT -ദുരിതാശ്വാസം