Friday, 31 August 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധക്ക്

TEXT BOOK - URGENT

സൗജന്യ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വാല്യം 2 ,3 എന്നിവയുടെ വിതരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കുറവും അധികവും കണക്കാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

SPECIAL RICE-URGENT

താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പ്രൊഫോർമയോടൊപ്പം (2 കോപ്പി ) മാവേലി ബില്ല് .വൗച്ചർ ,അക്ക്വിറ്റൻസ് സഹിതം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
PROFORMA 

PREMATRIC SCHOLARSHIP FOR MINORITY 2018

CIRCULAR &APPLICATION................click here

Thursday, 30 August 2018

NOON MEAL URGENT

2017 -2018 ലെ വാർഷിക കണക്കുപരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഹൃത റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർ ആയത് 04 -09 -2018 നകം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
പാചകത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള അവധിക്കാല വേതനമായ 4000 -/- രൂപയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം 01 -09 -2018 നകം ഈ  ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് 
എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല 

PAINTING COMPETITION

PAINTING COMPETITION ON ENERGY CONSERVATION-2018.............CLICK HERE

Wednesday, 29 August 2018

PROBATION DECLARATION - URGENT

 അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ICT പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമയിൽ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് മുൻപായി എന്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
 PROFORMA

Tuesday, 21 August 2018

EXPENDITURE STATEMENT URGENT

2018 ജൂലായ് മാസത്തെ Expenditure Statement ഓൺലൈൻ എൻട്രി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .ആയത് 22 -08 -2018 നകം ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതാണ് .തുടർന്നുള്ള എല്ലാ മാസങ്ങളിലും പത്താം തീയ്യതിക്കകം data entry നിർബന്ധമായും ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതാണ് .
എ ഇ ഒ 
മാടായി ഉപജില്ല 

Sl.NoOffice CodeOffice Name113510EDANAD WEST LPS-


213529MADAYIKAVU A.L.P.S313530MATTOOL A.L.P.S413543KADANNAPPALLI EAST LPS513545MADAYI SOUTH L.P.S613553VENGARA MAPPILA UP SCHOOL713573EDANAD UP SCHOOL813563G.U.P.S PURACHERY913564G.C.U.P.S KUNHIMANGALAM1013513G.L.P.S CHERUKUNNU SOUTH1113522G.M.L.P.S MATTOOL1213523G.M.L.P.S NARIKODE
Monday, 20 August 2018

FLOOD -TEXT BOOK URGENT

മഴക്കെടുതി മൂലം ഒന്നാം വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നഷ്ട്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ കൃത്യമായ കണക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
എ ഇ ഒ
 മാടായി ഉപജില്ല 
TEXT 
CIRCULAR 

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രെദ്ധയ്ക്ക്

അധ്യാപകർക്കുള്ള നാടക ശില്പശാല

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി അധ്യാപകർക്കുള്ള നാടക ശില്പശാല സംബന്ധിച്ച് ...................click here

Saturday, 18 August 2018

അടിയന്തിരം

കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ വിട്ടുനൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .................click here
 

A/C KEEPING CHARGE REG :-

A/C KEEPING CHARGE ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് ലഭിക്കാത്ത സ്‌കൂളുകൾ  SBI ജഗതി ബ്രാഞ്ചിലെ മാനേജരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്
 ( ഫോൺ - 0471 2325567  ). സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി ZERO BALANCE CURRENT ACCOUNT നിർബന്ധമായും ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് .ACCOUNT OPEN ചെയ്ത വിവരം 21 -08 -2018  വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പ് ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് എ ഇ ഒ അറിയിക്കുന്നു .

Friday, 17 August 2018

URGENT

 സ്പെഷ്യൽ അരി മാവേലിയിൽ നിന്നും എടുത്തു എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ  nmaeomadayi@gmail.com എന്ന email id യിലേക്ക് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

RESHEDULE OF ONAM HOLIDAYS IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Tuesday, 14 August 2018

സംരക്ഷിത അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് 2018 -2019

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 2018 -2019 വർഷത്തെ സംരക്ഷിത അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭിച്ചെന്ന സ്കൂൾ മാനേജരുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി സമർപ്പിക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർ ആയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി - പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം

മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി - പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം 2018 ആഗസ്ത് 16 വ്യാഴം രാവിലെ 11 മണിക്ക് കൊട്ടില ഗവ : ഹയർസെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ നടക്കും .വിദ്യാരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധ്യാപകരും പരിപാടിയിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് എ ഇ ഒ അറിയിക്കുന്നു .

invitation

NOON MEAL URGENT

സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം തന്നെ മാവേലിയിൽ നിന്ന് അരി എടുക്കേണ്ടതാണ് .എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതും ഓരോ ദിവസവും എത്ര കുട്ടികൾക്ക് അരി വിതരണം ചെയ്തു എന്നതിന്റെ എണ്ണം 1 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

MADAYI SUBDISTRICT KERALA SCHOOL KALOLSAVAM


Monday, 13 August 2018

സബ്ജില്ലാ ഗെയിംസ് തീയ്യതിയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം

ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ 17 -08 -2018 ന് നടക്കുന്നതിനാൽ സബ്ജില്ലാ ഗെയിംസ് തീയ്യതിയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രെദ്ധിക്കുക .പുതുക്കിയ തീയ്യതിയും കായിക മത്സരവും ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു .
1 ,14 -08 -2018  > SHUTTLE- 9 . 30 AM ( VAYALAPRA ) U/19 BOY'S ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് ശേഷം 
2 , 15-08-2018 > TT / KABADI ( KOTTILA HSS )
3 ,17-08-2018  > CRICKET U/14 ,U / 17 ( PALAYAM ) ,
4 , 18-08-2018 > U/19 FOOTBALL ( PALAYAM ).CHESS          
 (KSTA OFFICE MADAYI ).
5, 19-08-2018 > CRICKET U/19 ( PALAYAM ) ,VOLLEY BALL ( WADIHUDA HSS )
6 , 21 -08-2018 > KHO-KHO ( GHSS KUNHIMANGALAM ) 
7 , 23 -08 -2018 TAEKWONDO ( CHERUKUNNU BOYS ), KARATE ( CHERUKUNNU BOYS )
FOR MORE DETAILS CONTACT :- 9895297685

അടിയന്തിരം KYC FORM

KYC ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രധാനാധ്യാപകർ ഇന്ന് ( 13 -08 -2018 ) ന് 5 മണിക്കകം യാതൊരു വീഴ്ചയും കൂടതെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
എ .ഇ .ഒ 
മാടായി 
KYC FORM 

HELLO ENGLISH FEST MODULE

ആഗസ്റ്റ് 17 നു നടത്തുന്ന ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റിന്റെ മൊഡ്യൂൾ .........click here

Friday, 10 August 2018

സബ്ജില്ലാ ഗെയിംസ് -അറിയിപ്പ്

ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ തിങ്കളാഴ്‌ച നടക്കുന്നതിനാൽ സബ്ജില്ലാ ഗെയിംസിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു .പുതുക്കിയ തീയ്യതിയും കായിക മത്സരവും ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു .
1 ,14 -08 -2018  > SHUTTLE ( VAYALAPRA ) U/19 BOY'S ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് ശേഷം 
2 , 15-08-2018 > TT / KABADI ( KOTTILA HSS )
3 , 16-08-2018 > U/19 FOOTBALL ( PALAYAM )
4 ,17-08-2018  > CRICKET U/19 ( PALAYAM ) , CHESS ( KSTA OFFICE MADAYI )
 5 , 18-08-2018 > KHO-KHO ( GHSS KUNHIMANGALAM )
6 , 19-08-2018 > VOLLEY BALL ( WADIHUDA ) ,CRICKET U/17 ( PALAYAM )
7 , 23-08-2018 > TAEKWONDO ( CHERUKUNNU BOYS )
FOR MORE DETAILS CONTACT :- 9895297685

Thursday, 9 August 2018

ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം

ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം  സംബന്ധിച്ച കത്ത് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു .
 special rice 1
special rice 2

മലയാളം ഭരണഭാഷ

മലയാളം ഭരണഭാഷ - മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കത്ത് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു .എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ അധ്യാപകരെയും ജീവനക്കാരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയവരുടെ പേര് 18 -08 -2018 നകം ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .
എ .ഇ .ഒ 
മാടായി 
മലയാളം ഭരണഭാഷ 
 

പട്രോൾ ലീഡേഴ്‌സ് ട്രെയനിങ് ക്യാമ്പ്

ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് & ഗൈഡ്സ് മാടായി LA പട്രോൾ ലീഡേഴ്‌സ് ട്രെയനിങ് ക്യാമ്പ് ആഗസ്ത് 10 ,11 ,12 തീയ്യതികളിൽ കടന്നപ്പള്ളി HSS ൽ നടക്കും .വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കല്ല്യാശേരി നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ .ടി .വി .രാജേഷ് അവർകൾ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും .
രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് -ഒരു കുട്ടിക്ക് 250 രൂപ 
11 ,12 തീയ്യതികളിൽ SIXER'S ക്യാമ്പും കടന്നപ്പള്ളി HSS ൽ നടക്കും.11 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ക്യാമ്പ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും .10 മണിക്ക് തന്നെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് .
രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ് 100 രൂപ ഒരു കുട്ടിക്ക് 
എല്ലാ സ്‌കൗട്ടുകളും ഗൈഡെസ്‌കളും 3 മണിക്ക് തന്നെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാകേണ്ടതാണ്

രാമായണ മാസാചരണം

 മാടായി ഉപജില്ലാ സംസ്‌കൃതം അക്കാദമിക് കൌൺസിൽ 2018 ആഗസ്റ്റ് 10 നു രാവിലെ 9.30 മുതൽ മാടായി ബി ആർ സിയിൽ വെച്ച് രാമായണ മാസാചരണം നടത്തുന്നു.
മത്സര ഇനങ്ങൾ 
1 )രാമായണ പ്രസ്‌നോത്തരി (UP &HS)
2 )രാമായണ പാരായണം (UP &HS)
3 )കഥാകഥനം (LP)
NB:-LP,UP,HSഎന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ സംസ്‌കൃതം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമേ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളു എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു.

Wednesday, 8 August 2018

ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി

2018 -2019 ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി മേൽസൂചന പ്രകാരം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് .എ ഇ ഒ അംഗീകരിച്ചതിൽ നിന്നും ഫീഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് 09 -08 -2018 രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഫോൺ മുഖാന്തിരം ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് എ ഇ ഒ അറിയിക്കുന്നു 
.ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി

VERY URGENT -NOON MEAL

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോര്മ പൂരിപ്പിച്ച് ഇന്ന് വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് അറിയിക്കുന്നു .
എ ഇ ഒ 
മാടായി 
noon meal

അറിയിപ്പ്

2018 -2019 അധ്യയന വർഷത്തെ രണ്ടാം വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട് .അധിക ഇന്റെൻഡ് പ്രകാരമുള്ള എണ്ണം കണക്കാക്കിയതിന് ശേഷം അധികമായി ആവശ്യമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രം ഷോർട്ടേജ് ആയി 09 -08 -2018 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 6 August 2018

PRIMARY TEACHER TRANSFER ORDER (1)

TRANSFER ORDER ...............click here

PRIMARY TEACHER TRANSFER ORDER(2)


പാഠപുസ്തകം അടിയന്തിരം

2018 -2019 വർഷത്തെ ഒന്നാം വാല്യം ,രണ്ടാം വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമായ വിവരം സൊസൈറ്റി സെക്രെട്ടറിമാരും പ്രധാനാധ്യാപകരും ഇന്ന് ( 06 -08 -2018 ) വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .

Saturday, 4 August 2018

അടിയന്തിരം ബഡ്ജറ്റ് 2019 -2020

2019 -2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ എല്ലാ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരും 08 -08 -2018 നകം ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .കോളം നമ്പർ 4 ൽ 01 -04 -2019 ലെ അടിസ്ഥാന ശമ്പള വിവരമാണ് നൽകേണ്ടത് .സ്പാർക്കിലെ വിവരങ്ങളുമായി പരിശോധിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കൃത്യത വരുത്തേണ്ടതാണ് .
ANNEXURE III
ANNEXURE VII

URDU TEACHERS ACADEMIC COMPLEX

IMPROVEMENT PROGRAMME FOR URDU INSTRUCTION ................click here

Friday, 3 August 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

 സർവീസിൽ പുതുതായി പ്രവേശിച്ച അധ്യാപകരുടെ പേര്( GOVT &AIDED) 06/08/2018 നു വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

26th NATIONAL CHILDRENS SCIENCE CONGRESS 2018

CIRCULAR.........click here
 

SUB DISTRICT SCIENCE SEMINAR 2018-WINNERS

03/08/2018 നു ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വെച്ചു നടന്ന സയൻസ് സെമിനാറിലെ വിജയികൾ 
1 .ഒന്നാം സ്ഥാനം -നീലാംബരി .സി എ (GHSS KOTTILA)
2 .രണ്ടാം സ്ഥാനം - സാനിയ സത്താർ (GGVHSS CHERUKUNNU)
3 .മൂന്നാം സ്ഥാനം - അഭിനന്ദ് ആർ നാഥ്‌ (GHSS KUNHIMANGALAM 
വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

Thursday, 2 August 2018

SUB DISTRICT GAMES 2018

സബ്ജില്ലാ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ നടത്തുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകൾ 08/08/2018 നു മുൻപ് സെക്രെട്ടറിയെ അറിയിക്കുക.
12/ 08/ 18  VOLLEY BALL (Wadihuda)
13/ 08/ 18  FOOTBALL (Palayam )
13/ 08/ 18  Chess (KSTA Office )
14/ 08/ 18 Shuttle (Vayalapra ) U/19 boys ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക് ശേഷം 
15/ 08/ 18 TT / KABADI(Kottila HSS) 
16/ 08/ 18 Cricket U/ 14 , U/17 (Palayam) 
17/ 08/ 18 Cricket U/19 (Palayam) 
18/ 08/ 18 kho -kho (GHSS Kunhimangalam) ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക്
23/ 08/ 18 Taekwondo (Cherukunnu Boys )
CONACT NUMBER:-9895297685
 

Wednesday, 1 August 2018

OEC Scholarship -- Data entry regarding

Data entry option for OEC  prematric grant  available from 01.08.2018 to  20.08.2018