മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി/ഹൈസ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യപകരുടെ ഏകദിനയോഗം ആഗസ്ത് 4 ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് ബി.ആര്‍.സി ഹാളില്‍ ചേരുന്നു. എല്ലാ പ്രധാനധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ......

Thursday, 9 May 2013

UID അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ -സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം

2012-13 വർഷത്തെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ UID അധിഷ്ഠിതമായി നത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം Downloads-ൽ 

No comments:

Post a Comment