Wednesday, 18 October 2017

HSA കോര്‍വിഷയങ്ങള്‍ - പ്രമോഷന്‍- സീനിയോരിറ്റിലിസ്റ്റ്

ഹൈസ്കൂള്‍ അസിസ്റ്റൻറ് കോര്‍വിഷയങ്ങള്‍ തസ്തികയിലേക്ക് പ്രമോഷന്‍ വഴി നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ അന്തിമ  സീനിയോരിറ്റിലിസ്റ്റ് -2017-18..... 

No comments:

Post a Comment