മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 4 September 2018

HM CONFERENCE

നാളെ 05/ 09/ 18 നു ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്തു പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment