മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 16 July 2016

സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം ജൂലായ് 18 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ സ്‌കൂൾ പാഠപുസ്തക സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം ജൂലായ് 18 ന് (തിങ്കൾ) രാവിലെ 10.30 ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം. സെക്രട്ടറിമാർ Society indent receipt, ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമ (മുഴുവൻ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച്) എന്നിവ കൊണ്ടുവരണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
പ്രഫോർമയിൽ കൂട്ടി കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ തിരുത്തലുകളോ  യാതൊരു കാരണവശാലും നടത്താൻ പാടില്ല. 

No comments:

Post a Comment