മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 19 March 2018

പ്രധാ നാധ്യപകരുടെ യോഗം

                           അറിയിപ്പ് 
നാളെ (20/03/2018)രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ബി ർ സി ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യായപകരുടെ കോൺഫെറെൻസിനു ശേഷം എൽ  പി വിഭാഗം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കായി സ്കൂൾ ടാറ്റ ബാങ്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഹൈ സ്കൂൾ പ്രധാ നാധ്യപകരുടെ യോഗം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വിളിച്ചുചേർക്കുന്നതിനാൽ നാളത്തെ യോഗത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നു അറിയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment