മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 23 May 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ഏകദിന പരിശീലനം മെയ് 25 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം മെയ് 25 ന് (ബുധൻ) രാവിലെ 10.30 ന് മാടായി ബി ആർ സി ഹാളിൽ ചേരും.യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

No comments:

Post a Comment