മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 6 December 2017

NuMATS 2017

NuMATS 2017 ജില്ലാതല പരീക്ഷയ്ക്ക് അർഹരായ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് . 
 LIST 

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. NuMATS എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കുക.NURTURING MATHEMATICAL TALENTS IN SCHOOLS (NuMATS)

    ReplyDelete