മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 23 April 2018

സ്‌കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പരിശീലനം ഏപ്രിൽ 27 ന്

സ്‌കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പരിശീലനം (മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരെ ഉപയോഗിച്ച്) ഏപ്രിൽ 27 ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതൽ 12.30 വരെ മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടക്കും. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും ബന്ധപ്പെട്ട പാചകത്തൊഴിലാളികളെ വിവരം അറിയിച്ച് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment