മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 21 May 2018

LSS Examination 2018: Revaluation - അവസാനതീയ്യതി നാളെ

2018 ഫെബ്രവരിയിലെ LSS പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ... സർക്കുലർ
അവസാനതീയ്യതി  - മെയ് 22

1 comment:

  1. സൈറ്റ് ഇതുവരെയും ഓപ്പൺ ആയില്ല.

    ReplyDelete