മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 15 May 2018

LSS & USS EXAMINATION FEBRUARY 2018 - Results

LSS & USS EXAMINATION FEBRUARY 2018 - Results....
Madayi SubDistrict
LSS Result ....Click Here
USS Result .... Click Here
Gifted Students .... Click Here

1 comment:

  1. 15 നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എൽ.എസ്.എസ് ഫലം 14 ന് തന്നെ പലർക്കും അറിയാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?

    ReplyDelete