മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 7 September 2017

അറിയിപ്പ്

ന്യുനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീ മെട്രിക്  സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി 2017 -18  ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകൾക്ക് പാസ്സ്‌വേർഡ് റീസെറ്റ്‌ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് മുൻപായിട്ടു തന്നെ എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .


No comments:

Post a Comment