മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 9 January 2018

DETAILS OF SCHOOL BUS,DRIVERS ,CLEANERS

ഗവ / എയ്ഡഡ് / അൺഎയ്ഡഡ് / വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതിൽ ജോലി ചെയുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്‌ത പ്രൊഫോർമയിൽ ENTER ചെയ്യാത്ത സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് വൈകിട്ടു 5 മണിക്ക് മുൻപായി തന്നെ enter ചെയ്യേണ്ടതാണ് .വാഹനം ഇല്ലെങ്കിൽ NIL  രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
 PROFORMA

No comments:

Post a Comment