മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 3 January 2018

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ സ്‌കൂളുകൾ തയ്യാറാക്കിയ അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർപ്ലാൻ ജനുവരി 8 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ഗവ.ബോയ്സ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽവെച്ച് ശ്രീ.ടി.വി.രാജേഷ് MLAയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കും. 
മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും സ്‌കൂളുകൾ തയ്യാറാക്കിയ അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർപ്ലാൻ ഡി.ടി.പി ചെയ്ത് ഒരു കോപ്പി സഹിതം കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണം.

No comments:

Post a Comment