മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 9 January 2018

2018 -19 പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപക തസ്തികയിലയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം

2018 -19 പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപക തസ്തികയിലയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനു അർഹതയുള്ള അദ്ധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രൊഫോര്മ,സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്  (2 പകർപ്പ് )16 / 01/ 2018 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
                                        

                                  CIRCULAR

No comments:

Post a Comment