മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 9 January 2018

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ തല അക്കാദമിക് മീറ്റിംഗ്

2018 ജനുവരി 11 വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ 9.30 മുതൽ  കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ തല അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ് കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. 11/1/2018
    Urdu complex meat at sishak sadhan

    ReplyDelete