മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 12 June 2018

ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം ജൂൺ 12 ന്

മാടായി ഉപജില്ല - ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം ജൂൺ 12 ന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3.30 ന് ഓഫീസിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിമാർ കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണം.

No comments:

Post a Comment