മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 18 June 2018

IEDC സർവ്വേ ഫോർമാറ്റ്

IEDC സർവ്വേ  ഫോർമാറ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. നാളെ  (19 / 06 / 2018 ) വൈകുന്നേരം 5   മണിക്കുള്ളിലായി പൂരിപ്പിച്ചു ബി ആർ സി യിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. .... Click Here

No comments:

Post a Comment