മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 7 June 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം നാളെ (08/ 06/ 18 )നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ബി ആർ സി യിൽ ചേരുന്നതാണ്.യോഗത്തിനു വരുമ്പോൾ 6 th വർക്കിംഗ് ഡേ പ്രിന്റ് ഔട്ട് നിർബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
                                        എ ഇ ഓ മാടായി


No comments:

Post a Comment