മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 3 October 2018

NOON MEAL -POSHAN MAA URGENT

POSHAN MAA പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ബോധവത്കരണ പരിപാടിയുടെ ഫോട്ടോയും റിപ്പോർട്ടും ഇന്ന് (03 / 10 / 2018 ) തന്നെ nmaeomadayi@gmail.com  എന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക്‌ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

No comments:

Post a Comment