മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 21 June 2016

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി ജനറൽബോഡി യോഗം ജൂൺ 24 ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി ജനറൽബോഡി യോഗം ജൂൺ 24 ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്കയ്ക്ക് 2.30 ന് മാടായി ബി.ആർ.സി യിൽ ചേരും. മുഴുവൻ സ്‌കൂൾ വിദ്യാരംഗം കൺവീനർമാരും യോഗത്തിൽ കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണം.

No comments:

Post a Comment