മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 6 June 2016

സ്കൂളുകളിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവ.സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥികൾ വൃക്ഷതൈകൾ നട്ടു.
വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം - ഫോട്ടോകൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ...

No comments:

Post a Comment