മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 19 June 2017

സംസ്കൃതം കൗൺസിൽ ജനറൽബോഡി യോഗം ജൂൺ 23 ന്

മാടായി ഉപജില്ല സംസ്കൃതം കൗൺസിൽ ജനറൽബോഡി യോഗം ജൂൺ 23 ന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും. മുഴുവൻ യു.പി സ്‌കൂൾ സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

No comments:

Post a Comment