മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 17 June 2017

സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം.

സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി- സ്‌കൂൾ പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് , മദർ പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് , എസ്.എം.സി ചെയർമാൻ എന്നിവരുടെ പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി എന്നിവ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമയിൽ ജൂൺ 19 ന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
സ്‌കൂൾ പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് , മദർ പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് , എസ്.എം.സി ചെയർമാൻ എന്നിവർ മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതേരീതിയിൽ സമർപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment