മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 3 November 2017

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2017 - മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2017 - കലോത്സവ വാർത്തകൾ,വിശേഷങ്ങൾ, മത്സരഫലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തത്സമയം അറിയിക്കുന്നതിനായി തയാറാക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കിയത് ശ്രീ.ഷാജി.ടി.പി (സെൻട്രൽ മുസ്‌ലിം എൽ.പി സ്‌കൂൾ,മാട്ടൂൽ).
മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ..... Click Here
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shas.kalolsavam.subdistrict

No comments:

Post a Comment