മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 4 November 2017

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം - ക്ലസ്റ്റർബുക്ക് വിതരണം ഇന്ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം - ക്ലസ്റ്റർബുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിമുതൽ സംഘാടകസമിതി ഓഫീസിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യും. ബന്ധപ്പെട്ട ടീം മാനേജർമാർ ക്ലസ്റ്റർബുക്ക് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment