മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 4 November 2017

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - കിച്ചൺ കം സ്റ്റോർ - പ്രഫോർമ സമർപ്പിക്കാത്ത സ്‌കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - കിച്ചൺ കം സ്റ്റോർ സംബന്ധിച്ച പ്രഫോർമ ഇനിയും സമർപ്പിക്കാത്ത സ്‌കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ നവംബർ 6 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പായി തന്നെ പ്രഫോർമ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
1.GHSS കൊട്ടില 
2.GHSS ചെറുതാഴം 
3.PJHS മാടായി 
4.GHSS കുഞ്ഞിമംഗലം 
5.GWHSS ചെറുകുന്ന് 
6.ചെറുകുന്ന് മുസ്‌ലിം LPS 
7.മാടായി LPS 
8.സെന്റ് മേരീസ് LPS വിളയാങ്കോട് 
9.MIM LPS മാട്ടൂൽ 
10.GMUPS മാടായി 
11.GMUPS പഴയങ്ങാടി 
12.GWUPS വെങ്ങര 
13.വെങ്ങര പ്രിയദർശ്ശിനി UPS

No comments:

Post a Comment