മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 6 November 2017

അഭിനന്ദനങ്ങൾ......

നവംബർ 4 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് മത്സരത്തിൽ (ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം) ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ  മാടായി ഉപജില്ലയിലെ നീരജ് പി. (GHSS കുഞ്ഞിമംഗലം).
അഭിനന്ദനങ്ങൾ..........

No comments:

Post a Comment