മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 2 November 2017

ജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മത്സരം നവംബർ 4 ന്

കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മത്സരം നവംബർ 4 ന് ശനിയാഴ്ച ചൊവ്വ ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ  വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.
സമയക്രമം
LP    - 10.30 AM
UP   - 10.30 AM
HS   - 1.30 PM
HSS - 2.30 PM
ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നേടിയവരാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. മത്സരത്തിനു വരുന്നവർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.  മത്സരാർത്ഥികൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment