മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 1 November 2017

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് മത്സരം

കണ്ണൂർ റവന്യു  ജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേളയുടെ ഭാഗമായുള്ള ക്വിസ്സ് മത്സരം നവംബർ 6 (തിങ്കൾ) ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും.  
സമയക്രമം
LP, UP വിഭാഗം - രാവിലെ 10 മണി
HS വിഭാഗം -ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30
HSS വിഭാഗം- ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30
ഉപജില്ലാ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായ ടീമുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട  AE0 /HM ന്റെ  സാക്ഷ്യപത്രവുമായി  കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment