മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 2 November 2017

റവന്യുജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് - സാക്ഷ്യപത്രം കൈപ്പറ്റണം

നവംബർ 4 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതനേടിയ LP, UP, HS, HSS വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതം കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണം.
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഓഫീസിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment