മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 1 November 2017

ശ്രീനിവാസരാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ (ഗണിതം) മത്സരം നവംബർ 8 ന്

2017-18 വർഷത്തെ മാടായി ഉപജില്ലാ ശ്രീനിവാസരാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ (ഗണിതം) മത്സരം നവംബർ 8 ന് രാവിലെ 10.30 ന് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യമുളള UP, HS വിഭാഗത്തിലെ മത്സരാർഥികൾ നവംബർ 4 ന്  മുമ്പായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  
Mob. 9446418387

No comments:

Post a Comment