മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 9 November 2017

അഭിനന്ദനങ്ങൾ ......

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേളയിൽ എൽ.പി വിഭാഗം ക്വിസ്സ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ മാടായി ഉപജില്ലയിലെ അശ്വന്ത്. ടി വി & ഉണ്ണിമായ പി.കെ  (ഗവ.എൽ.പി സ്കൂൾ ചെറുവാച്ചേരി).
അഭിനന്ദനങ്ങൾ ......

No comments:

Post a Comment